Tájépítészeti Nívódíj

Tájépítészeti Nívódíj (TN) 2021

pályázati kiírás

A Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ) által meghirdetett nyílt pályázaton 12 kategóriában nívódíj kerül átadásra a legkiemelkedőbbnek tartott, 2016-2020 között átadott tájépítészeti alkotásért, elméleti munka esetében az ebben a periódusban megjelent, vagy oktatásban, szabályozásban alkalmazott munkáért.

 

1. A pályázat célja

 A Tájépítészeti Nívódíj megvalósult projekteket díjaz, meg nem valósult tervek, koncepciók nem nevezhetők. A kiíró kifejezett célja megtalálni és díjazni a leginnovatívabb alkotásokat. A pályázat credoja elismerni olyan alkotásokat, melyek a tájépítészet elismertségét növelik, újszerűségük, műszaki és esztétikai kiválóságuk mellett hordozzák az azokon túlmutató értékeket, védik a meglévő értékeket, követik vagy egyeznek a fenntartható fejlődés elveivel. Természet alapú (NBS) megoldásokat alkalmaznak, figyelembe veszik az ökológiai szempontokat, hasznosságuk társadalmi szinten is megjelenik. Újonnan létesített, vagy felújításként megjelenő munkák egyaránt nevezhetők. Pályázni a tájépítészet bármely területén megvalósult alkotással illetve a tájépítészeti kutatás, szabályozás, törvényalkotás, szakmai együttműködés terén kiemelkedő munkával lehet az alábbi felosztás szerint:

 

Pályamunkák benyújtásának lépései:

 1. Regisztrálj, vagy lépj be az MTSZ honlapjára: https://tajepiteszek.hu/
 2. Jobb oldalon felül, kattints a PROFIL-odra, majd válaszd ki bal oldalt alul a JELENTKEZÉS A NÍVÓDÍJRAmenüpontot, ezután fogsz tudni regisztrálni a Tájépítészeti Nívódíjra.
 3. Sikeres regisztrációt követően töltsd ki a pályázathoz tartozó adatokat, melyeket mi a kapcsolattartáshoz és a fizetéshez fogunk felhasználni.
 4. Kattints baloldalon a PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE gombra. Ezután lehetőséged van akár három pályázat feltöltésére, minden alkalommal a kék gombra (ÚJ PÁLYÁZAT HOZZÁADÁSA) kell kattintanod.
 5. Add meg a pályázat (projekt) címét, a tervező/k nevét, válaszd ki a kategóriát, és add meg a pályázati anyag rövid leírását!
 6. Készítsd el a projektet bemutató PDF formátumú dokumentumokat (1-3 darab, A1-es poszternek megfelelő vizuális anyag, 100 dpi felbontás, melyek maximális mérete egyenként nem haladhatja meg a 10 MB-ot.
 7. Fotózd a projektet, vagy bízz meg egy profi fotóst, majd tölts fel minimum 10, maximum 20 db képet a projektről, melyek mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot. Webes megtekintésre méretezd a képeket. (72 dpi) (Ha segítsége van szükséged, ahhoz, hogy megfelelő méretű anyagot tudj létrehozni nyisd meg ezt a segédletet: https://tajepiteszek.hu/hir/segedlet-a-tajepiteszeti-nivodij-feltoltesehez/70
 8. Véglegesítsd a pályázatodat (figyelj rá, hogy ez után nem lehet már módosítani a pályázat tartalmát) és fizesd be a nevezési díjat.
 9. Ha minden feltöltés hiánytalan, és a fizetés sikeres, erről üzenetet kapsz.

 

2. Pályázati kategóriák

 1. Mikro és kisméretű projektek (maximum 500 m²) – Akár teljes kertnél kisebb egység, egyedi művészeti projekt, land art, speciális kertépítészeti megoldás: zöldfal, esőkert, zöldtető, újító ötleteket tartalmazó szemléltetőeszközök kifejlesztése turisztikai, oktatási helyek számára.
 2. Magán-, és társasházi kertek, lakóparkok, lakótelepi rekonstrukciók.
 3. Játszóterek, sportpályák.
 4. Iparterületi, egyéb nagy területet érintő speciális funkciójú projektek, barnamezős beruházások (minimum 1001 m2).
 5. Irodák környezete, intézményi területek, iskola-, óvoda kert, múzeumkert, tematikus parkok.
 6. Turizmus, vendéglátás kertépítészeti projektjei (vendéglátó egységhez, falusi turizmushoz, borászathoz, szállóhelyhez kötődő alkotások, fürdők parkjai).
 7. Városi parkok, közkertek.
 8. Közterek, sétálóutcák, sétányok.
 9. Örökségvédelmi projektek, történeti kertek, emlékhelyek kialakítása, helyreállítása.
 10. Nagy léptékű elméleti munkák - városrendezési, településarculati projektek, innovatív élőhelyvédelmi-, ökoszisztéma védelmi-, tájképvédelmi-, tájhasználati, természetvédelmi, környezetvédelmi projektek. Élőhely rehabilitációk, átfogó turisztikai koncepciók.
 11. Zöld díj – a legökologikusabb megoldás – biodiverzitás növelés, esővíz megtartó megoldások, klíma adaptáció elősegítése, fenntarthatóság növelése, mezőgazdasági táj rehabilitációja.
 12. Oktatói, tudományos, kutatói, szabályozási, törvényalkotási munkák: Innovatív oktatási anyagok, publikált kutatási munkák, szakértői munkák, államigazgatási, közigazgatási szakmai tevékenység (minisztériumok, nemzeti park igazgatóságok stb.). Publikált anyaggal, már bevezetett oktatói tartalommal, életbe léptetett, hatályos szabályozási munkával, jogszabállyal lehet pályázni.

 

3. Pályázók köre

A pályázat benyújtója csak a projekt tervezője, társtervezője lehet.

A kiíró az 1., 3., 8., 10., 11., számú kategóriákban nem határozza meg a pályázó szakmai besorolását, bárki nevezheti a projektet, aki tervezőként jegyzi azt. A többi kategóriában kizárólag tájépítész tervező, tájépítész tervezői csoport, tájépítész tervezőiroda nevezhet, aki/amely a pályázat tárgyát képező alkotásban szellemi alkotóként (felelős tervezőként, kutatásvezetőként, stb.), közreműködött. Kivételt képez ez alól a társtervező, de ekkor is kötelező tájépítész részvétele a tervezésben.

 

4. Pályázati feltételek

Magyarország közigazgatási határain belül megvalósult projekttel lehet pályázni.

A pályázatra csak olyan alkotással lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá megvalósítása ezeknek megfelelően történt, befejeződött és az alkotást használatba vették. Elméleti munka esetén megtörtént a kiadás, a hatályba léptetés, vagy az oktatásba való beiktatás. Erről pályázó a pályázaton való részvétel elfogadásával (pályázat lezárásával) egyidejűleg nyilatkozik.

A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért. Erről pályázó a pályázaton való részvétel elfogadásával (pályázat lezárásával) egyidejűleg nyilatkozik.

Nem vehet részt a pályázaton olyan alkotás, amellyel kapcsolatban szerzői jogi vagy etikai vita áll fenn. A pályázat benyújtói vállalják a nyilvánosságot, nevük feltüntethetőségét minden, a díjhoz kapcsolódó hírben, publikációban, statisztikában, bármilyen elektronikus, vagy nyomtatott sajtóban, tudományos munkában, elemzésben.

A kiíró fenntartja a jogot egy díjkategória visszavonására, ebben az esetben a kategóriába nevezett pályaműveket más kategóriába átsorolni köteles.

A zsűri szükség esetén dönthet a benyújtott pályázatok más kategóriába való áthelyezéséről, ami nem befolyásolhatja annak értékelését. Döntését írásban indokolnia kell, de a döntésről nem köteles értesíteni a pályázót.

A pályázó részvételi szándékát a pályamunkák feltöltésével jelzi, ezzel egyúttal elfogadja a kiírás jogi feltételeit is.

Pályázó hozzájárul, hogy pályázati anyagát betekintés céljára kiíró személyes megtekintésre megmutathassa.

Egy pályázó 3 pályamunkával, és/vagy három kategóriában nevezhet.

Minden projekt külön pályázatnak minősül, minden pályamunka után nevezési díj fizetendő (lásd nevezési díj).

Díjazottak vállalják a díj köztérre tervezett másolatának kihelyezését a díjazott projekt területén a tárgyévben, mely táblát a kiíró biztosítja. A kihelyezés pontos módját és helyét a díjazott egyezteti kiíróval és a terület tulajdonosával/kezelőjével.

 

5. Nevezési díj

 A., Nevezési díj (teljes áru): 

első pályázati anyag nevezési díja:              17000,- Ft

második pályázati anyag, nevezési díja:     5000,- Ft

harmadik pályázati anyag nevezési díja:    5000,- Ft

 

B., Nevezési díj (kedvezményes): 

Kiíró kedvezményes nevezési díjat biztosít azon MTSZ tagok számára akik éves tagdíjukat a nevezés évében, május 31-ig befizették. Számukra a kedvezményes nevezési díjak:

első pályázati anyag nevezési díja:              3000,- Ft

második pályázati anyag, nevezési díja:     3000,- Ft

harmadik pályázati anyag nevezési díja:    3000,- Ft

 

6. Díjazás

Kategóriánként – függetlenül a beérkezett pályázati anyagok számától – egyetlen nívódíj kerül kiosztásra.

A kategória nyertese 500.000,-, azaz ötszázezer Forint díjazásban részesül.

A díjat a kategória szponzora ajánlja fel.

A díjat a projekt kapja, a kiíró céljai szerint az összeg a tervezőt, tervezői csoportot illeti, azonban annak felosztásáról kiíró nem rendelkezik, de tervezővel, tervező csoporttal köt szerződést.

A „Tájépítészeti Nívódíj 2021” címet elnyerők a díj elnyerését tanúsító oklevelet díj objektet kapnak.

Díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen.

 

7. A zsűrizés menete, a bíráló bizottság összetétele

A zsűrizés első körben online történik. A zsűri titkosított online felületen pontozza az alkotásokat.

A három, legtöbb pontot szerző projekt kerül tovább a második fordulóba.

A második forduló szavazása személyes jelenléttel, vitára lehetőséget biztosító módon történik, ahol a zsűri eldönti a kategóriák győztesét.

A kategóriagyőztesek kihirdetésére a Tájépítészeti Nívódíj díjátadó gáláján kerül sor.

Egy kategória szponzora csak és kizárólag az általa szponzorált díj elbírálásában vesz részt, kategóriájuk esetében képviselőjük egyetlen szavazattal járul hozzá a döntéshez.

A kategória szponzora kezdeményezheti egy díj ki nem adását, ha nem érkezik be megfelelő minőségű pályázati anyag. Ennek elfogadásához a zsűri kétharmadának egyetértése szükséges.

Eredményhirdetés 2021. október 7-én, a 18 órakor kezdődő Tájépítészeti Nívódíj gála estjén, a MATE Villányi úti kampuszán, a K épület dísztermében lesz.

A zsűri összetétele (a szervezők a változtatás jogát fenntartják):

 

Kincses Krisztina                Az Év Tájépítésze 2020

M. Szilágyi Kinga                PhD, DLA tájépítészmérnök (2021-ben Ormos Imre Emlékérem díjazottja)

Tóth Eszter                          tájépítészmérnök, Dunakeszi főkertésze (MÖFÖSZ képviselője)

Elek Attila                            tájépítészmérnök, Magyar Tájépítész Szövetség, Alelnök

Fekete Albert                       PhD, DLA, tájépítészmérnök, intézetigazgató, MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet

Jámbor Imre                        PhD, DLA tájépítészmérnök (2020-ban Mőcsényi Mihály Díj nyertese)

Karádi Gábor                       tájépítészmérnök, MÉK, Táj- és Kertépítészeti Tagozat vezetőségi tag          

Turi Attila                            Ybl díjas építész, Magyar Művészeti Akadémia, Építészeti Kollégium                         

                                             Magyar Urbanisztikai Társaság

Szabó József                       kertészmérnök, Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete

Szemerey Samu                  építész, városépítész, Kortárs Építészeti Központ

 

8. A pályázat benyújtásának módja

Pályamunkák benyújtása kizárólagosan elektronikus úton történik. Fizikai hordozót a kiíró nem fogad.

A pályázást regisztráció előzi meg. Amennyiben változtatni kíván bármely előzőleg megadott adatán, azt az MTSZ profiljában teheti meg.

A sikeres regisztráció után, augusztus első napjától megkezdheti a pályázati anyag feltöltését. A pályázat lezárása csak a visszaigazolt regisztrációs díj befizetése után lehetséges. A zsűri elé csak hiánytalan, lezárt pályázat kerül megtekintésre.

Pályamunkák benyújtásának lépései:

 1. Regisztrálj, vagy lépj be az MTSZ honlapjára: https://tajepiteszek.hu/
 2. Jobb oldalon felül, kattints a PROFIL-odra, majd válaszd ki bal oldalt alul a JELENTKEZÉS A NÍVÓDÍJRAmenüpontot, ezután fogsz tudni regisztrálni a Tájépítészeti Nívódíjra.
 3. Sikeres regisztrációt követően töltsd ki a pályázathoz tartozó adatokat, melyeket mi a kapcsolattartáshoz és a fizetéshez fogunk felhasználni.
 4. Kattints baloldalon a PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE gombra. Ezután lehetőséged van akár három pályázat feltöltésére, minden alkalommal a kék gombra (ÚJ PÁLYÁZAT HOZZÁADÁSA) kell kattintanod.
 5. Add meg a pályázat (projekt) címét, a tervező/k nevét, válaszd ki a kategóriát, és add meg a pályázati anyag rövid leírását!
 6. Készítsd el a projektet bemutató PDF formátumú dokumentumokat (1-3 darab, A1-es poszternek megfelelő vizuális anyag, 100 dpi felbontás, melyek maximális mérete egyenként nem haladhatja meg a 10 MB-ot.
 7. Fotózd a projektet, vagy bízz meg egy profi fotóst, majd tölts fel minimum 10, maximum 20 db képet a projektről, melyek mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot. Webes megtekintésre méretezd a képeket. (72 dpi) (Ha segítsége van szükséged, ahhoz, hogy megfelelő méretű anyagot tudj létrehozni nyisd meg ezt a segédletet: https://tajepiteszek.hu/hir/segedlet-a-tajepiteszeti-nivodij-feltoltesehez/70
 8. Véglegesítsd a pályázatodat (figyelj rá, hogy ez után nem lehet már módosítani a pályázat tartalmát) és fizesd be a nevezési díjat.
 9. Ha minden feltöltés hiánytalan, és a fizetés sikeres, erről üzenetet kapsz.

FONTOS INFORMÁCIÓ: A KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT KIÍRÓNAK MANUÁLISAN KELL BEÁLLÍTANIA (ELLENŐRIZVE, HOGY A PÁLYÁZÓ BIZETTE A TAGDÍJAT MÁJUS 31-IG). A PÁLYÁZAT LEZÁRÁSA ELŐTT ERRŐL KIÍRÓ IDŐBEN GONDOSKODIK, AZONBAN EZ IGÉNYBE VESZ 2-3 NAPOT. TEHÁT A REGISZTRÁCIÓ ÉS A PÁLYÁZAT LEZÁRÁSA KÖZÖTT JÓ, HA ELTELIK 3-4 NAP. KÉRJÜK REGISZTRÁLJ IDŐBEN, KÖSZÖNJÜK. Amennyiben tagságával kapcsolatban kérdés/félreértés merül fel, írj az alábbi e-mail címre: titkar.tajepiteszek@gmail.com

 

Köszönjük, hogy részt veszel az első Tájépítészeti Nívódíj pályázatunkon, várunk szeretettel a díjátadó gálaesten, 2021. október 7-én. 

A Kiíró a határidő után érkezett, hiányosan benyújtott vagy a formai-tartalmi előírásoknak meg nem felelő pályaművet bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban és azt követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék!

A pályázatban történő részvétel a mindenkor hatályos szabályzat megértésének és elfogadásának minősül.

 

9. Szerzői és felhasználói jogok

A pályázat benyújtói a pályázat benyújtásával a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:

A pályázat kiírója a pályázat népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett.

A kiíró jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a díj megjelenéséhez szorosan kapcsolódó hírlevélben, híradásban a pályázó nevének feltüntetése mellett.

A kiíró díjmentesen jogosult az pályamunkák mindennemű részletének felhasználására a pályázathoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez, valamint egyéb, a díj népszerűsítése kapcsán felmerülő felületen minden esetben a pályázó nevének feltüntetésével.

Kiíró a díjat nem nyert munkákat nem köteles közzétenni, de kivételes alkotás esetén, akkor is, ha az díjat nem nyert, megteheti azt.

 

 10. Adatvédelem – adatkezelés, további jogi tartalmak

A pályázat adatkezelője a Magyar Tájépítészek Szövetsége továbbiakban: MTSZ

A pályázó által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek nem adja ki.

Az MTSZ a jelen pályázati szabályzatban is felhívja a résztvevők figyelmét arra, hogy az adataik kezelésének jogalapja a résztvevők, mint érintettek önkéntes hozzájárulása a szabályzat, valamint a Belső Adatvédelmi Szabályzat mellékletének megértését és elfogadását követően, célja pedig a pályázatban történő részvétel, a nyertes azonosítása, és a kapcsolattartás.

Azzal, hogy a pályázó az MTSZ részére bármely személyes adatát elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az MTSZ az alábbiak szerint kezelje:

Az adatkezelés célja: az MTSZ a pályázó által megadott adatokat kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra használja fel. Az adatkezelés jogalapja: Az MTSZ kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég neve, cím, adószám, jelszó, e-mail cím, telefonszám.

Adatok védelme: Az MTSZ kijelenti, hogy a pályázó által a regisztráció során megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. Az MTSZ a pályázó által megadott adatok közül a pályázó személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként kezeli.

Adatfeldolgozók köre: az adatokhoz kizárólag az MTSZ által megbízott projektfelelős, Honti Viktória, a pályázati felület programozását végző személyek valamint a program menedzsere, Glázer Attila férhetnek hozzá. Az MTSZ az adatokat (az érintett külön engedélye nélkül) nem hozza nyilvánosságra és harmadik félnek nem továbbítja.

 

11. Pályázati naptár (2021)

Május 26.           pályázat kihirdetése

Augusztus 1.      pályázati anyagok feltöltésének kezdete

Szeptember 1.    pályázati anyagok feltöltésének és a regisztrációs díjak befizetésének határideje

Szeptember 4.    zsűrizés 1. kör

Szeptember 13.  zsűrizés 2. kör

Október 7.          díjátadó gála

 

12. További információk a pályázattal kapcsolatban

Honti Viktória, MTSZ: 06306162276, titkar.tajepiteszek@gmail.com

Glázer Attila, pályázat szervezője: 06302869680, info@attilaglazer.com

Kövesd Nívódíjjal kapcsolatos híreket itt: https://tajepiteszek.hu/hirek

és itt: https://www.facebook.com/tajepiteszek

és hírlevelünkben

 

Médiapartnerünk a PályázatMenedzser.hu

A pályázat időtartama alatt a pályázat szabályzata hozzáférhető minden felhasználó számára a weboldalon (MTSZ honlapján: https://tajepiteszek.hu/). A szabályzat módosításait, valamint a pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező a weboldalon teszi közzé.

 

A pályázat kiírója a Magyar Tájépítészek Szövetsége

 

A pályázat kiírója a pályázati kiírás megváltoztatásának jogát fenntartja.

2021. augusztus 1.