Álláshirdetések

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda Főkertész munkakör betöltésére.
Kelt: 2020-10-15 Érvényesség: 2020-10-31

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda

Főkertész

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör I. besorolási osztályban, vagy 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör I. besorolási osztályban szerzett képzettség

Ellátandó feladatok:

Főkertész munkakör feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

•Koordinálja a Zöldfelületi beruházásokat (Összeállítja a tervezési programot, lakossági igényfelmérést és tervismertetést szervez, gondoskodik a lakossági igények érvényesüléséről a beruházás során)

•Útépítéseknél, illetve közterületi fakivágás tárgyú hatósági eljárások során egyezteti és jóváhagyja a favédelmi terveket, szakvéleményt készít, elkészíti a Tulajdonosi hozzájárulást.

•Közmű beruházásoknál ellenőrzi a zöldfelületet érintő nyomvonalvezetéseket és kiadja a Zöldterület-kezelői hozzájárulást, a Tulajdonosi hozzájárulás elkészítéséhez.

•Teljeskörűen szervezi és koordinálja a „Tiszta udvar, rendes ház” Programot

•Előkészíti, felülvizsgálja a helyi zöldfelület-védelemmel kapcsolatos rendeleteket.

•Kidolgozza és javaslatot tesz a külső beruházások (közmű és útépítések, rekonstrukciók) lebonyolításához kapcsolódó zöldfelület és favédelmi eljárásrendre. Javaslatot tesz az eljárásrend megvalósításához szükséges rendeletek megalkotására.

•Zöldfelület-fenntartási, Természet- és Környezetvédelemi feladatokat ellátó Intézmények -Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, Rákosmenti Mezei Őrszolgálat- munkájának koordinálása (illegális hulladéklerakás, szemétszedési akciók, lomtalanítás)

•Komposztáló telep létrehozásának koordinálása

•Elkészítteti a Környezetvédelmi Programot

•Teljeskörűen koordinálja, a Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozást. Önkormányzati kapcsolattartó lesz.

•Teljeskörűen koordinálja a Polgármesterek Klíma-és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozást (SECAP elkészíttetése és koordinálása) Önkormányzati kapcsolattartó lesz.

•Elkészítteti a Kertvárosi Fakatasztert, gondoskodik a kezeléséről, folyamatos frissítéséről

•Teljeskörűen szervezi és koordinálja a Kertvárosi Erdősítési Programot

•Koordinálja az önkormányzat kommunikációs stratégiáját zöldfelületi szakmai ügyekben.

•Képviseli az önkormányzati érdekeket a zöldfelületekkel, erdőkkel kapcsolatos partnerségi kooperációk, szakmai együttműködések alkalmával (más kerületek, Pilisi Parkerdő, Főkert...)

•Intenzív lakossági ismeretterjesztő kommunikációt indít a zöldfelület kezelési feladatokkal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdésekről.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola,

• Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

• Szakmában eltöltött gyakorlati tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• közigazgatási alap,- és szakvizsga,

• B kategóriás jogosítvány, valamint gépkocsivezetési gyakorlatban jártasság.

Elvárt kompetenciák:

• magas szintű szakmai ismeretek,

• precíz, önálló munkavégzés,

• kiváló kommunikációs készség írásban és szóban,

• döntésképesség és önállóság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű kreatív, optimista szemléletmód,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint,

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.

• a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok

• végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdősné dr. Kocsis Helga nyújt, a 36/1-4011-421 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/21839-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Főkertész.

vagy

• Elektronikus úton Tóth Valéria részére a joka@bp16.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Tóth Valéria, Budapest, 1163 Budapest, Havashalom utca 43. I 103.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslatuk figyelembe vételével a jegyző dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal – a pályázat kiírója - fenntartja jogát a pályázati eljárás indokolás nélkül történő eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Polgármesteri Hivatal honlapja - 2020. október 7.

• XVI. Kerületi Újság - 2020. október 7.

• ETK Önkormányzati Klub - 2020. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp16.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Településfejlesztési Iroda főkertész asszisztens munkakör betöltésére.
Kelt: 2020-10-15 Érvényesség: 2020-10-30

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Településfejlesztési Iroda

főkertész asszisztens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1067 Budapest, Eötvös utca 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 12. pontja; növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör I. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kerületi főkertész munkájának támogatása: a terézvárosi zöldfelületekkel kapcsolatos fenntartási és fejlesztési feladatok menedzselésében; az utcafásítási projektek előkészítésében és végrehajtásában; az önkormányzat által kiírt zöldfelületi témájú pályázatok előkészítésében, ellenőrzésében; az önkormányzat által benyújtandó zöldfelületi témájú pályázatok összeállításában és menedzselésében; a kerületi fakataszter létrehozásában, gondozásában; a fakivágási engedélyek kiadásának előkészítésében, a bejelentések kezelésében; a zöldfelületekkel, zöldterületekkel, lágy- és fásszárú növényekkel kapcsolatos kötelezések, végzések, határozatok előkészítésében; a zöldfelületekkel és fás szárú növényekkel kapcsolatos helyi jogszabályok kidolgozásában; a kerületi lakosság növényesítéssel, favágásokkal és faültetésekkel kapcsolatos tájékoztatásában. Nyilvántartások vezetése, kimutatások, prezentációk készítése, ügyiratok kezelése, adatgyűjtés, szakmai anyagok előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, agrár, jogi, gazdaságtudományi, műszaki, vegyészmérnök szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közgazdasági, mezőgazdasági szakképesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• tájépítész vagy kertészmérnök szakmacsoportba tartozó végzettség,

• térinformatikai alkalmazások ismerete (pl. ESRI szoftverek, QGIS, MapInfo stb.),

• közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga,

• közigazgatásban szerzett tapasztalat,

• a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körökben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• csapatmunka,

• alapos, precíz, pontos, önálló és felelősségteljes munkavégzés,

• kiváló problémamegoldó képesség,

• kiváló írásbeli kommunikációs készség,

• együttműködési készség,

• terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal meghatározott önéletrajz,

• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rigó István Főkertész nyújt, a 1/342-0905/2128 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös utca 3. II. em. 211. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191/2020. , valamint a munkakör megnevezését: főkertész asszisztens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok értékelésére a jegyző legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre. A pályázat lebonyolítását követően a pályázó tájékoztatást kap a pályázat eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Polgármesteri Hivatal honlapja - 2020. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 55.000.-Ft.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.terezvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Tájépítész mérnök kerestetik!
Kelt: 2020-10-12 Érvényesség: 2021-01-31

Cégünk határozatlan időtartamra keresi leendő munkatársát Dísznövénykertész, Kertész, Tájépítész mérnök, Erdő mérnök munkakörben.

Elvárásaink:

- Felsőfokú képesítés

- Minimum 2-3 éves szakmai gyakorlat

- AutoCad / ArchiCad ismerete

- B kategóriás jogosítvány

- Office programok rutinszerű használata

Feladatok:

- Építésvezetés

- Tervezés

- Árajánlatok készítése

- Anyagbeszerzés

Bérezés megegyezés szerint. Munkába állás kezdete megegyezés szerint, de akár azonnal.

Jelentkezni önéletrajz megküldésével az info@elekdiszfa.hu email címen lehet.

Bővebb tájékoztatásért kérem hívja a +36-20/524-2477-es telefonszámot.

Tájépítészt keres a Színrelép Kft.
Kelt: 2020-09-24 Érvényesség: 2020-10-24

A Színrelép Kft. okl. tájépítészmérnök tervező/ építéselőkészítő munkatársat keres Dunakeszi irodájába.

Főbb feladatok:

Tájépítészeti tervezési feladatok (játszóterek, sportpályák, parkok, növénykiültetési tervek, megvalósulási tervek készítése)

Kivitelezési munkák irodai és helyszíni támogatása (Tervek mennyiségellenőrzése, kivitelezési árajánlatok készítése, árajánlatok kérése, elemzése, anyagok megrendelése, egyéb kivitelezéssel kapcsolatos irodai tevékenység (e-napló vezetés, ütemtervek készítése, átadási dokumentáció összeállítása, kitűzés)

 

Elvárások:

Szakirányú egyetemi okl. tájépítészmérnök végzettség Autocad ismerete Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) Precizitás, rugalmasság Önállóság és terhelhetőség Csapatmunka Szakmai tapasztalat Portfólió leadása, info@szinrelep.hu

Előnyök:

Kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalat „B” kategóriás jogosítvány Nyelvtudás (lehetőleg német vagy angol)

Amit kínálunk:

Kreatív referenciákkal, több, mint 11 éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkahely Dinamikus csapat Versenyképes fizetés Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség (anyagismeret, technológiák) Munkavégzés helye: Dunakeszi, Pallag u. 51. (Awa térkő mintakert)