Mőcsényi Mihály-díj

A Miniszterelnökséget vezető miniszter Mőcsényi Mihály (1919-2017) Kossuth- és Széchenyi-díjas magyar kertészmérnök, tájépítész, a tájrendezés magyarországi oktatásának megalapozója, az önálló Tájépítészeti Kart létrehozó egyetemi tanár emléke előtt tisztelegve, születése 100. évfordulója alkalmából, a 2/2019. (III.21.) MvM rendelettel díjat alapított

A róla elnevezett díj célja olyan, a szakmában jelentős múlttal rendelkező tájépítészek kitüntetése, akik széles látókörű, innovatív munkásságukkal hozzájárultak a Mőcsényi Mihály által képviselt szellemiség továbbörökítéséhez.

A Mőcsényi Mihály-díj évente, életműdíjként adományozható egy tájépítész részére, aki legalább tizenöt éves kimagasló egyéni tájépítészeti alkotói vagy oktatói múlttal rendelkezik, tervezőként kiemelkedő tájépítészeti értéket hozott létre, oktatóként pedig sokat tett a tájépítész szakma minőségi utánpótlásáért, a tájépítészet széles körű megismertetéséért és elfogadtatásáért. A díjazottat 7 fős szakmai bíráló bizottság választja ki a jelöltek közül.

További részletek: https://mocsenyidij.hu

 

 

KORÁBBAN GULYÁS GERGELY MŐCSÉNYI MIHÁLY-DÍJAT ADOMÁNYOZOTT:

 

2022-ben
a tájépítész képzésben öt évtizeden át végzett meghatározó jelentőségű oktatói és kutatói munkássága, a tájértékelési módszerek kidolgozása, valamint kimagasló tájrendezési tervezői tevékenysége elismeréseként 
CSEMEZ ATTILA
tájépítészmérnöknek,
a Magyar Tudományos Akadémia doktorának,
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professzor emeritusának
 
2021-ben
a táji örökségre építő, elmélyült és újító tájtervezői munkájáért, a területrendezési tervezés módszertanának megalapozásáért, a magyar bortermő táj hagyományainak újraélesztése érdekében végzett példamutató tevékenységéért, valamint kutatói és publikációs munkásságáért
DR. LAPOSA JÓZSEF
táj- és kertépítészmérnöknek
 
2020-ban
az okleveles tájépítészmérnöki képzés és a tájépítészeti doktori képzés tanterveinek kifejlesztéséért, a magyar tájépítészeti oktatás nemzetközi elismertetéséért, a „szabadtér” fogalmának hazai bevezetéséért, valamint az ökologikus, integrált szemléletű kortárs szabadtértervezés megalapozása terén végzett tevékenységéért
DR. JÁMBOR IMRE ANDRÁS
tájépítésznek, nyugalmazott egyetemi tanárnak,
egykori dékánnak és tanszékvezetőnek
 
2019-ben
a táj és a helyi örökség iránti érzékenységgel, a részletek iránti kifinomultsággal végzett kiemelkedő tájépítészeti alkotói munkásságáért,
közéleti és közösségszervező tevékenységéért, valamint szemléletformáló oktatói munkája elismeréseként
DR. HERCZEG ÁGNES
tájépítésznek, egyetemi docensnek.