Doktori disszertációk

 
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Szántó Katalin Csemez Attila 2003-07-11 10:00:00 FENNTARTHATÓ VÁROSIAS KISTÉRSÉGEK 2003-09-22
Sallay Ágnes Csemez Attila 2003-10-15 11:00:00 Kommunális szilárd hulladék elhelyezésével kapcsolatos tájrendezési feladatok 2003-12-03
PALLÓNÉ KISÉRDI IMOLA Hajdu Istvánné 2003-11-25 14:00:00 A versenyképesség biztosításának új minőségi dimenziója az élelmiszergazdaságban EU csatlakozásunk szempontjából 2003-12-03
BALOGH PÉTER ISTVÁN Jámbor Imre 2004-12-16 14:00:00 Szabadterek szerepváltozása a nagy európai városmegújításokban 2005-02-22
Szabó Erzsébet Lakner Zoltán 2006-10-02 11:00:00 Az eredet- és minőségjelzők alkalmazásának lehetőségei és feltételei a marketing- kommunikációban 2006-11-28
Almási Balázs Mezősné Szilágyi Kinga 2007-11-27 14:00:00 A ZÖLDHÁLÓZAT TERVEZÉS METODIKAI FEJLESZTÉSE BUDAPEST PEREMTERÜLETÉNEK PÉLDÁJÁN 2007-12-11
Báthoryné Nagy Ildikó Réka Csima Péter 2007-11-29 13:30:00 Kisvízfolyások tájrehabilitációjának rendezési elvei és módszere 2007-12-11
Puskás Áron Lakner Zoltán 2007-12-14 13:00:00 A jódellátottság növelésének lehetőségei Magyarországon 2008-02-11
KUPÁN EDITH Z. Kiss László 2008-02-04 10:00:00 AZ AGRÁRSTRUKTÚRA ÉS AGRÁRTERMELÉS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS IRÁNYAI MAROS MEGYÉBEN 2008-02-11
Fürstand Attila Mezősné Szilágyi Kinga 2008-02-19 09:00:00 Térszintaktika a településkutatásban 2008-06-10
Sidlovits Diána Harnos Zsolt 2008-05-21 10:00:00 VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ A SZŐLŐ- ÉS BORÁGAZATBAN (A MAGYAR ÉS A FRANCIA GYAKORLAT ÖSSZEHASONLÍTÁSA) 2008-06-10
FEKETE-FROJIMOVICS ZSÓFIA Hajdu Istvánné 2008-05-27 14:00:00 A „Kiváló Magyar Élelmiszer” védjegy és a szakmai szervezetek kapcsolata 2008-06-10
FAZEKAS ZSUZSANNA Bálint János 2008-09-18 09:00:00 Innováció, hálózatok és emberi erőforrás a vidékfejlesztésben 2008-10-07
NÓTÁRI MÁRTA Hajdu Istvánné 2008-09-22 13:00:00 A kertészeti és élelmiszeripari hungarikum termékek primer vizsgálata, különös tekintettel a Dél-alföldi régióra 2008-10-07
Horváth Levente Harnos Zsolt 2008-11-17 14:00:00 Földrajzi analógia alkalmazása klímaszcenáriók elemzésében és értékelésében 2008-12-09
ERDÉLYI ÉVA Harnos Zsolt Ladányi Márta 2008-12-01 14:00:00 Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében 2008-12-09
Dömötör Tamás Csemez Attila 2009-02-12 15:30:00 Közösségi részvétel a területi tervezésben 2009-06-09
SIPOS LÁSZLÓ Székely Géza 2009-05-27 14:00:00 Ásványvíz-fogyasztási szokások elemzése és ásványvizek érzékszervi vizsgálata 2009-06-09
Mőcsényi Flóra Csemez Attila Sallay Ágnes 2010-03-03 14:00:00 Tájalakítási sajátosságok a Délkelet- Völgységben 2010-03-09
Kasza Gyula Lakner Zoltán 2010-06-01 14:30:00 Kockázatkommunikáció az élelmiszerbiztonság területén 2010-06-08
Hantos Krisztina Bálint János 2011-02-11 08:30:00 A hatékony generációváltás elősegítése a mezőgazdaságban. - A fiatal gazdák támogatása 2011-03-08
Sipkay Csaba Hufnagel Levente 2011-02-23 13:00:00 A klímaváltozás lehetséges hatásainak modellezése dunai fitoplankton adatsor alapján 2011-03-08
Drégelyi-Kiss Ágota Hufnagel Levente 2011-05-19 11:00:00 Klímaváltozási jelenségek modellezése egy elméleti vízi ökoszisztémában 2011-06-07
CSEPELY-KNORR LUCA Jámbor Imre Balogh Péter István 2011-06-29 14:00:00 Korai modern szabadtérépítészet - A közparktervezés-elmélet fejlődése az 1930-as évek végéig 2011-10-04
Czeglédi Melinda Bálint János 2011-07-13 11:00:00 Minőségügyi rendszerek hatása a magyar zöldség- és gyümölcstermelésre 2011-10-04
HAJDU NAGY GERGELY Fatsar Kristóf 2011-09-26 11:00:00 Rusztikus építmények a magyar kertművészetben: romok, grották, remeteségek 2011-10-04
FEHÉR ORSOLYA Hajdu Istvánné 2011-11-16 10:00:00 A termékinnováció meghatározó irányai a telítődő élelmiszerpiacon 2011-11-29
KARLÓCAINÉ BAKAY ESZTER Jámbor Imre 2012-03-28 10:00:00 Lakótelepek szabadtérépítészete 1945-1990 között Budapest példáján 2012-06-05
BOROMISZA ZSOMBOR Csima Péter Pomogyi Piroska 2012-04-23 11:00:00 Tópartok tájépítészeti szempontú vizsgálati elvei és módszerei a Velencei-tó példáján 2012-06-05
SZIGETI JUDIT Podruzsik Szilárd Csaba 2012-06-11 10:00:00 JÓLÉTI HATÁSOK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÉLELMISZER-FOGYASZTÓK KÖRÉBEN 2012-10-02
Egyed Adrienn Sallay Ágnes 2012-09-19 14:00:00 TÁJALAKULÁS VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN 2012-10-02
GECSÉNÉ TAR IMOLA Fatsar Kristóf 2012-09-25 11:00:00 TÖRTÉNETI TEMETŐK MAGYARORSZÁGON 2012-10-02
FIRNIGL ANETT Fatsar Kristóf 2012-10-04 10:00:00 Római kori villák történeti környezetének vizsgálata a Balaton-felvidéken 2012-12-04
Oláh András Béla Mezősné Szilágyi Kinga 2012-11-07 14:00:00 A városi beépítettség és felszíntípusok hatása a kisugárzási hőmérsékletre 2012-12-04
SZILVÁCSKU ZSOLT Kollányi László 2012-12-19 14:00:00 A fenntarthatósági hatásvizsgálatok értékrendi alapjai és módszertani, intézményi szempontjai 2013-03-05
Deák Zsuzsanna Hajdu Istvánné 2013-02-04 14:00:00 A környezettudatos vállalati magatartás és a tőkepiaci érték 2013-03-05
Eplényi Anna Fatsar Kristóf 2013-03-27 09:30:00 KALOTASZEG TÁJKARAKTER-ELEMZÉSE 2013-06-04
Molnár Zsófia Csima Péter Illyés Zsuzsanna 2013-07-02 11:00:00 AZ ALSÓ-TISZA-VÖLGYI HOLTÁGAK TÁJVIZSGÁLATA ÉS TÁJREHABILITÁCIÓS ELVEI 2013-10-30
Filepné Kovács Krisztina Csemez Attila 2013-10-10 15:00:00 Tájhasználati szempontok vidéki térségek versenyképességének értelmezéséhez 2013-12-03
Vajda Szabolcs Jámbor Imre Fekete Albert 2014-03-04 16:00:00 Hagyományos építőkövek a települési tájban a Dunántúli-középhegység példáján 2014-04-02
Gábor Péter Schneller István 2014-04-23 14:00:00 Városi területek megújítása-különös tekintettel a szabadterekre 2014-06-11
Sárospataki Máté Fekete Albert 2014-04-29 15:00:00 Dendrológiai kertek a 19. századi magyarországi kertépítészetben 2014-06-11
Jombach Sándor Kollányi László 2014-05-09 14:00:00 Passzív képalkotó távérzékelés a tájkarakter-elemzésben 2014-06-11
Kúti Zsuzsanna Ladányi Márta 2014-05-19 15:00:00 A klímaváltozás hatása Geometridae (Lepidoptera) fajok fenológiájára és populációdinamikájára 2014-06-11
Szűcs Viktória Bánáti Diána 2014-07-11 11:00:00 Az élelmiszeripari adalékanyagok fogyasztói kockázat-elemzése 2014-10-15
Bajor-Lampert Rita Csemez Attila 2014-08-29 10:00:00 A tanösvények szerepe és kialakítási szempontrendszere "Zöld tantermek" Budapest helyi jelentőségű védett területein 2014-10-15
Tóth Arnold Székely Géza 2014-09-29 14:00:00 A marketungkommunikáció és pénzügyi eredményességének mérése magyar borászatok körében 2014-10-15
Pádárné Török Éva Csima Péter 2014-11-26 14:00:00 Tájvédelmi elvek alkalmazása a településtervezés módszertanában 2014-12-17
Bárcziné Kapovits Judit Csemez Attila Sallay Ágnes 2015-03-20 11:00:00 A magyarországi zöldút-tervezés tájépítészeti metodikájának megalapozása 2015-06-17
Boros Péter Lakner Zoltán 2015-11-20 16:00:00 Regionális élelmiszerellátó rendszerek kialakításának és működtetésének társadalmi-gazdasági környezete 2015-12-16
Hutter Dóra Mezősné Szilágyi Kinga 2015-11-27 12:00:00 Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztése vasúti rozsdaterületek felhasználásával 2015-12-16
Christian-Oláh Brigitta Balogh Péter István Eplényi Anna 2016-02-26 10:00:00 A posztmodern tájépítészet. Elméleti háttér és megjelenési formák. 2016-06-06
Valánszki István Sallay Ágnes 2016-03-09 15:00:00 Vidéki térségek fejlesztését szolgáló indikátorrendszer kidolgozása 2016-06-06
Takács Dániel Balogh Péter István Marjainé Szerényi Zsuzsanna 2016-09-07 15:00:00 Városi szabadterek és szabadtér-fejlesztések ingatélanérték-befolyásoló hatásának elemzése Budapest példáján 2016-10-06
Nagy Gergő Gábor Kollányi László Czúcz Bálint 2016-09-15 14:00:00 Madártani felvételezésen alapuló táji léptékű biodiverzitás indikátorok összehasonlító elemzése 2016-10-06
Fülöp Györk Ladányi Márta 2017-02-01 14:00:00 Földmegfigyelési adatokon alapuló tájváltozatossági mutatórendszer kialakítása statisztikai eszközökkel 2017-02-23
Takács Katalin Fatsar Kristóf 2017-05-22 14:00:00 URADALMI KERTÉSZETEK A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON 2017-06-01
Turcsán Arion Szabóné Erdélyi Éva 2017-05-22 14:00:00 AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA EGYES KERTÉSZETI, SZÁNTÓFÖLDI ÉS ERDÉSZETI NÖVÉNYKULTÚRÁKRA 2017-06-01
Bede-Fazekas Ákos Gerzson László Somodi Imelda Réka 2017-05-29 09:00:00 FÁS SZÁRÚ DÍSZNÖVÉNYEK POTENCIÁLIS TELEPÍTHETŐSÉGI TERÜLETÉNEK ELŐREJELZÉSE TERMÉSZETKÖZELI ÉLŐHELYEKRE KÉSZÍTETT MODELLEK ALAPJÁN 2017-06-01
Fáczányi Zsuzsanna Balogh Péter István Kocsis János Balázs 2018-03-07 09:00:00 BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERTEK TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS SZOCIOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE 2018-06-04
Klagyivik Mária Fatsar Kristóf Balogh Péter István 2018-05-22 10:00:00 Oktatási és nevelési intézmények szabadterei Magyarországon 1868 és 1945 között 2018-06-04
Magyar Veronika Csemez Attila Szilvácsku Miklós Zsolt 2018-05-28 09:00:00 A középkori kolostortáj vizsgálata a monasztikus rendek esetében 2018-06-04
Szabó-Bódi Barbara Kasza Gyula 2018-05-31 14:00:00 Az élelmiszerhulladékok szerepe a környezeti terhelésben ‒ Társadalmi megítélés és szerepvállalás 2018-06-04
Farkas-Iványi Kinga Csemez Attila Pásztor László 2018-06-06 10:00:00 Szigetközi Duna-szakasz vizes élőhelyeinek és változásainak tájtörténeti, vízjogi szempontú vizsgálata 2018-10-04
Henning Anna Imola Fekete Albert 2018-07-16 09:00:00 A TÁJ ÉS A VÁROSI SZABADTEREK SZEREPE NAGYBÁNYA FESTŐVÁROS FEJLŐDÉSÉBEN 2018-10-04
Szaszák Gabriella Fekete Albert 2018-11-16 14:00:00 EGYETEMES SZABADTÉRTERVEZÉS 2018-12-07
Zelenák Fruzsina Balogh Péter István Dúll Andrea 2018-12-03 10:00:00 TÁJÉPÍTÉSZET ÉS KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIA. A SZABADTÉRI MINŐSÉG ÉS A HELYKÖTŐDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI BUDAPESTI LAKÓTELEPEKEN 2018-12-07
Flórián Norbert Dombos Miklós Ittzés András 2018-12-12 16:00:00 KLÍMAVÁLTOZÁSI HATÁSOK A TALAJ-MEZOFAUNA KÖZÖSSÉGEKRE – ÚJ MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉSEK 2019-01-24
Mikházi Zsuzsanna Sallay Ágnes Csemez Attila 2018-12-17 13:00:00 AZ ÖKOTURIZMUS FOGALMÁNAK EGYEDFEJLŐDÉSE: ALAPKUTATÁS A DEFINÍCIÓTÓL A TERVEZÉSMÓDSZERTANIG 2019-01-24
Földi Zsófia Illyés Zsuzsanna 2020-05-18 09:00:00 TELEPÜLÉSSZEGÉLYEK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE ÉS TIPIZÁLÁSA 2020-06-05
Harea Olga Simon Marianna Eplényi Anna 2020-05-18 14:00:00 CONTEMPORARY WINE ARCHITECTURE IN VITICULTURAL LANDSCAPES 2020-06-05
Szegedyné Fricz Ágnes Kasza Gyula Ittzés András 2020-06-12 09:00:00 A VIDÉKFEJLESZTÉST TÁMOGATÓ HELYI TERMÉKEK FOGYASZTÓI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA 2020-07-10
Bogóné Tóth Zsuzsánna Lakner Zoltán 2020-06-19 10:00:00 BOROS PALACKOK KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉSSEL 2020-07-10
Csizmadia Dóra Balogh Péter István Mezősné Szilágyi Kinga 2020-09-11 11:00:00 DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE RAINWATER MANAGEMENT IN BUDAPEST 2020-10-08
Dancsokné Fóris Edina Klára Kollányi László 2020-10-06 16:00:00 VIDÉKI TÉRSÉGEK A TELEPÜLÉSEK SZÖVETÉBEN 2020-10-08
Pecze Anna Balogh Péter István 2020-11-03 14:15:00 FŐUTCÁK RÉTEGEINEK VIZSGÁLATI MÓDSZERTANA AZ ALFÖLDI FOLYÓMENTI KISVÁROSOK PÉLDÁJÁN 2020-12-10
Adorján Anna Mezősné Szilágyi Kinga 2020-11-05 10:00:00 A BUDAPESTI ZÖLDINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A DUNA MENTI VOLT IPARI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJÁVAL 2020-12-10
Bechtold Ágnes Balogh Péter István 2021-03-10 14:00:00 Nyaralóhelyek Pest környékén a kiegyezéstől az első világháborúig 2021-06-03
Homolya Emese Bozó László 2021-04-19 11:00:00 A LEVEGŐMINŐSÉG VÁRHATÓ ALAKULÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS DISZPERZIÓS MODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL 2021-06-03
Li Huawei Jombach Sándor 2021-07-02 13:00:00 CHARACTERISTICS, EFFECTS AND MITIGATION OF URBAN HEAT ISLAND IN DEVELOPING URBAN REGIONS 2021-07-07
Mészáros Szilvia Illyés Zsuzsanna 2021-08-26 14:00:00 ÚTHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK TÁJI HATÁSAI. TÁJVÉDELMI ELVEK ALKALMAZÁSA AUTÓPÁLYA TERVEZÉS SORÁN 2021-10-08
Jákli Eszter Boromisza Zsombor 2021-12-08 09:00:00 A KÖRNYEZETI NEVELÉS TÁJÉPÍTÉSZETI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA BUDAPESTI ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZABADTEREIN 2022-03-03

Várjuk azon végzett PhD/DLA doktorok jelentkezését, akik szeretnék tájépítészeti vonatkozású kutatási eredményeiket megosztani a szélesebb tájépítész közösséggel!

Kapcsolat: info@tajepiteszek.hu