TÁJODÜSSZEIA 2020

TÁJODÜSSZEIA 2020 (2021) kiállítás

2021. március 4.

SZIE Budai Campus, K-épület, Díszterem (1118 Villányi út 35-43.)

1. körlevél
A kiállítás küldetése

A Magyar Építész Kamara (MÉK) Táj- és Kertépítész Tagozata együttműködve a Magyar Tájépítészek Szövetségével (MTSz) 2021 tavaszán szakmai seregszemlét rendez a magyar tájépítészek 2015 utáni legjobb tervei, legjelentősebb munkái, kutatásai és legszínvonalasabb megvalósult alkotásainak bemutatása, széleskörű megismertetése, a szakma társadalmi ismertségének növelése érdekében.

Jelentkezés

A MÉK Tájépítész Tagozata és az MTSz vezetősége felkéri tagjait, valamint a szakma többi képviselőjét, a szakterületen tevékenykedő cégeket, akik munkáik bemutatását e seregszemle keretében vállalják, hogy részvételi szándékukat, kiállításra érdemes projektjavaslataikat 2020. október 5-ig jelezzék az alábbi linken található regisztrációs űrlapon. Minden kiállítónak maximum 5 projekt bemutatására van módja. A beérkezett javaslatok közül a kiállításra kerülő projekteket – a MÉK Tagozat és az MTSz 2-2 vezetőségi-, illetve elnökségi tagjából álló zsűri javaslata alapján – a kiállítás kurátora fogja kiválasztani.

Határidők

A kiállítás témakörei

- kert- és szabadtérépítészet
- települési léptékű tervezés
- tájtervezés, területfejlesztés
- tájvédelem, örökségvédelem
- kutatás és elmélet
- társadalmi akció
- tájművészet és dizájn

Technikai információk

A kiállítóktól saját tablóik szerkesztését (a tablók alapjául szolgáló fotók és egyéb vizuális anyagok elkészíttetését) és a nyomtatási költség befizetését kérjük majd adott időpontban. A tablónkénti nyomtatási költség várhatóan bruttó 10-20 ezer Ft között mozog majd. A későbbi média megjelenések és a katalógus szempontjából rendkívül fontos a kiállításon felhasznált fotók, tervlapok jogtisztasága, publikálhatósága, felbontása / minősége (javasoljuk a fényképeket a nyári időszakban elkészíteni). A formai követelmények pontosítását követően (2020. október 15.) a posztereket az alábbi Drive felületre lehet majd feltölteni. A további információkat körlevelek segítségével, illetve az MTSz honlapján (https://tajepiteszek.hu), közösségi média felületein közöljük!

Szervező bizottság

Elérhetőség

Boromisza Zsombor,

email: tajodusszeia@gmail.com, telefon: 06/30-349-6658

Budapest, 2020. 08. 12.