Megvalósult munkák - Papp László tér

PAPP LÁSZLÓ TÉR

Budapest, XIII. kerület Kassák Lajos utca - Huba utca – Botond utca közötti területen lévő parkoló terület közhasználatú zöldterületté való átalakításához szükséges kiviteli tervek

 

 Környezet meglévő állapotvizsgálata

A közutak által határolt térbővületet egykor aszfalt burkolatú gépkocsi parkolóként használták. A gyalogjárdák egy része részben lélegző, vízáteresztő térkő burkolatúak voltak. A vizsgált terület élő elemei nagyméretű idős utcai sorfák, valamint az ezek között megtalálható új telepítésű, kis lombkoronát növelő utcai sorfák.

Ökológiai szempontból fontosak az ún. közlekedési zöldfelületek, amelyek ezesetben betömörödött talajfelszínek, amelyek még ilyen állapotukban is lélegző, vízelnyelő, párologtató felületekként funkcionáltak.

A vizsgált terület a nagy burkolatarány miatt szinte „sivatagi klímát” eredményezett a térségnek. Szerencsére a nagy és idős faállomány párologtató felülete részben temperálni tudta ezt a kedvezőtlen mikroklímát.

 

Célkitűzés

A kedvezőbb humánkomfort elérése érdekében feltétlenül növelni kellett a zöldfelületek arányát, illetve a mozgó és párologtató vízfelület létesítése is elengedhetetlen feltétele volt ennek a célnak.

 

Térépítészet – zöldfelület létesítés

A háromszög alakú tér bővületét két alapvető területhasználati funkcióra alakítottuk át.

  1. Közösségszervező városi tér

Az Idősek Klubjának a köztere és a Karmelita templom részben /időszakosan/ szakrális terének helyet adó fásított, mozgó vízfelülettel is büszkélkedő találkozó helye.

A tér szerkesztése egy klasszikus kertművészeti elem használatával történt. A háromszögletű tér súlyvonalában vezetett „S” (ún. szépségvonal) vonal szervezi a tér funkcióit. A templom felőli íves vonal a mögötte lévő talajtakaró cserje szőnyeggel az elmélkedő-meditációs időtöltés színtere. Itt helyeztük el a mozgó vízfelületű, párát adó, vízfilmmel borított megbillentett kőfelületet. Majd ez az íves vonal kifordul az utca felé és háttere lesz egy íves (ebben az ütemben nem megépült) pergolarendszernek, mely padokat és planténereket hordoz, ezzel megteremtve a tér felé a nyitottság érzetét. Így válik a tér a környék találkozó pontjává és beszélgetések színterévé.

Ennek az ívnek a fókuszában találtunk helyet Papp László szobrának, aki a környéken lakott. Így kíván tisztelegni a kerületi lakosság a világhírű sportoló emlékének. A szobor alkotója Lelkes Márk szobrászművész.

  1. Mikroklíma teremtő és humán komfortnövelő zöldfelületek:

A háromszög alakú terület déli végén az elkeskenyedő zöldfelület alapvetően gondozott, automata öntözőrendszerrel ellátott gyepfelület. Ennek határán a burkolatok előtt nyírott, különböző magasságú alacsony cserjeszőnyeg helyezkedik el és alkot egy megemelt zöld lemezt a gyepfelület és a burkolat felett.

 

A tér átadási időpontja 2016. augusztus.

Bekerülési költsége cck. 100 millió forint.

 

Megbízó:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

Közreműködő tervezők:

Generáltervező:

Táj-Consult Bt. - Karádi Gábor, tájépítész vezető tervező

Várostervezés:

Bálint és Társa építészek irodája Kft. - Bálint Imre DLA, Ybl-díjas építész

Tájépítészet szakági terv:

Táj-Consult Bt. - Karádi Gábor, Karádi Kata

Útépítés, forgalomtechnika szakági terv:

Metróber Tervező és Tanácsadó Kft. - Kertesy Géza

Vízgépészet és automata öntözőhálózat szakági terv:

Technoconsult Kft. - Karlócai Péter, Skublics László

 

Szerző: Karádi Gábor

Látványtervek: Stehli Zoltán

Fotók: Szerző és Tóth Bettina, Pap Miklós

 

Meglévő állapot

Tervezett állapot

Kivitelezett állapot