Tekintsd meg a pályázat részleteit

Év Tájépítésze Díj 2020 és Év Junior Tájépítésze Díj 2020
Pályázat kiírása: 2020-03-07 15:39:35 | Pályázat lejárata: 2020-04-12 23:59:00
  • Hírek

FELHÍVJUK MINDEN JELÖLŐ ÉS PÁLYÁZÓ FIGYELMÉT ARRA, HOGY IDÉN A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ DÁTUMOKKAL ZAJLIK A PÁLYÁZAT LEVEZETÉSE. KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY A SZOROSABB HATÁRIDŐKET TARTSÁK BE. A PÁLYÁZAT MENETE A KIÍRÁS LEGALJÁN OLVASHATÓ!

 

AZ ÉV TÁJÉPÍTÉSZE DÍJ az aktív szakmagyakorlók egy rövidebb szakmai periódusának kiemelkedő - maximum 5 évre kiterjedő - teljesítményét és a szakmai innováció elismerését célozza. A díjban részesülhet évente egy alkotó (esetleg alkotópáros, vagy alkotó csapat) egy előre felkért szakmai zsűri döntése alapján.

ÉV TÁJÉPÍTÉSZE DÍJ-ban részesülhet minden magyar állampolgárságú, tájépítész végzettségű (vagy ezek jogelődjeként értelmezhető) szakmagyakorló, aki 5 évig ilyen díjban nem részesült, teljesíti a mindenkori díjszabályzatban és az adott évi kiírásban szereplő feltételeket, illetve nem tagja a jelölteket értékelő zsűrinek és nem rokona az adott évben felkért zsűritagoknak.

A díj a díjszabályzatban és az éves kiírásban szereplő feltételeket teljesítő pályázók körében kerül kiosztásra 2020 május 15-én a Szent István Egyetem dísztermében.

 

The landscape architect of the year award is for landscape architects who have been working in the industry for under 5 years who are striving for innovation and recognition in the industry. The award will go to one winner (or pair or team) for that year. The winner will be chosen by a pre-appointed jury.

The landscape architect of the year award is open to all Hungarian citizens with a relevant university degree who have not won any previous awards in the last 5 years. Applicants need to fulfil all the criteria for entry and must not be a jury member or related to any jury members in that particular year.

 

A  ZSŰRI:

 

Sylvester Edina Ormos Imre-emlékérem díjazott 2019 – a zsűri elnöke
Kirrné Feicht Ágnes Magyar Főkertészek Országos Szövetsége (MÖFÖSZ)
Kosztka Ernő Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ)
Krizsán András

Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ)

Vincze Attila

Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ)

Boromisza Zsombor

Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Schuchmann Péter

Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozat

Juhász Gábor

Semmelrock Stein+Design Kft.

Turi Attila

Magyar Építész Kamara (MÉK)

 

A PÁLYÁZAT IDŐVONALA

 

2020. március 6. A pályázat közzététele
2020. március 22. éjfél A jelölések beérkezésének határideje
2020. március 24. Jelöltek értesítése, és felkérése a pályázásra
2020. április 12. éjfél  Pályázást elvállaló Jelöltek, a kiírásban szereplő elvárt anyagainak elküldése
2020 április 14. Az 5 döntős értesítése, és felkérése pályázati anyagaik feltöltésére
2020 április 26. éjfél A döntőbe került pályázó teljes elvárt dokumentációjának feltöltése

 

Itt elérhetőek az Év Junior Tájéíptésze pályázati kiírásával kapcsolatban feltett kérdések és a rájuk érkezett válaszok.

 

AZ ÉV TÁJÉPÍTÉSZE DÍJ ÉS AZ ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE DÍJ DÍJSZABÁLYZAT


A Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata (MÉK-TKT), a Magyar Tájépítészek
Szövetsége (MTSZ) és a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft, mint díjalapítók, évente meghirdetik az ÉV TÁJÉPÍTÉSZE DÍJAT és az ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE DÍJAT az alábbi feltételekkel:

I. ÉV TÁJÉPÍTÉSZE DÍJ

1. §
A díj célja
A díj egy alkotó (esetleg alkotópáros, vagy alkotó csapat) maximum 5 évre kiterjedő kiemelkedő teljesítményének díjazását szolgáló szakmai díj. Az elismerés az aktív, teljesítőképességének csúcsán álló kollégák díja, amely hangsúlyozottan nem életműdíj, hanem egy rövidebb, de igen intenzív (produktív) periódus rangos szakmai elismerése, a szakmai önbecsülés növelője, nagyobb teljesítményre ösztönző erő, a szakmán belüli kohéziós erő erősítője, mely a szakmaközi kapcsolatok építését is szolgálja, egyben korszerű kommunikációs eszközöket felvonultató PR felület.

2. §
A díjazottak köre
ÉV TÁJÉPÍTÉSZE DÍJ-ban részesülhet minden magyar állampolgárságú, tájépítész végzettségű (vagy ezek jogelődjeként értelmezhető) szakmagyakorló, aki 5 évig ilyen díjban nem részesült, teljesíti a mindenkori díjszabályzatban és az adott évi kiírásban szereplő feltételeket, illetve nem tagja a jelölteket értékelő zsűrinek és nem rokona az adott évben felkért zsűritagoknak.

3. §
Az Év Tájépítésze pályázatok díjazása
(1) Az Év Tájépítésze a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft által felajánlott nettó 1 000 000 Ft összegű pénzdíjban és az elismerést igazoló díszoklevélben részesül.
(2) A közönségszavazat nyertese értékes tárgynyereményben részesül.
(3) Az öt legjobb, döntőbe került pályázó Év Tájépítésze feliratú, képzőművészetileg kidolgozott emléktárgyban részesül.
(4) Alkotópáros vagy alkotói csoport a díjat megosztva kaphatja meg.
(5) A közönségdíj értéke az adott évben rendelkezésre álló pénzkeret függvénye, lehetőleg nem kevesebb, mint nettó 100 000 Ft.
(6) Az alapító tagok nem zárják ki egyéb támogatók által adományozott különdíjak, vagy díjszponzorizáció lehetőségét sem, a támogatók köréről azonban közösen egyeztetnek, és azok ajánlkozását a díjalapítók képviselőinek egyhangú pozitív döntése esetén fogadják be.

4. §
A díjra jelölés menete
(1) Az alapítók évente felhívást tesznek közzé a médiában és saját felületeiken (pl. honlap), valamint az erre a célra létrehozott honlapon (továbbiakban: evtajepitesze.hu) jelen díjszabályzat alapján.
(2) A felhívást követően jelölést tehet a díjazott személyére bármely természetes személy vagy szervezet az evtajepitesze.hu honlapon.
(3) A jelölteket a zsűri előzetesen értékeli, rendszerezi, előszűri és ezek alapján hivatalosan felkér jelölteket a díj odaítélését szolgáló pályázaton történő indulásra.
(4) A jelölt saját akaratából, a zsűri felkérésére indul a megmérettetésen, anyagának a díj honlapjára történő feltöltésével egyidejűleg kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázati anyaguk szavazás céljából on-line felületeken, sajtótermékekben az alkotók nevével együtt megjelenjen, a díjalapítók pedig forrás megjelölése mellett azokat esetlegesen felhasználják kommunikációjukban (kiállítás, kiadvány, saját web, média, hírlevél, konferencia, referencia bemutatás, stb.)
(5) A felkérést kapottak köre titkos. A pályázat regisztrációs díjhoz nem kötött.

5. §
A pályázat első fordulója
(1) A felkéréssel egy időben evtajepitesze.hu-n önálló, védett felületen a felkért pályázók számára letölthetővé válnak azok az arculati elemek, prezentációs és plakátminták amelyek figyelembevételével portfoliójukat előállíthatják.
(2) A felkért pályázók legfeljebb három, 5 évesnél nem régebbi munka (terv, megvalósult alkotás, tanulmány, művészeti projekt, kutatás, publikáció, stb.) bemutatásán keresztül adnak számot teljesítményükről.
(3) A bemutatás módja egy maximum 15 oldalt (diát) tartalmazó prezentáció (vagy ennek megfelelő terjedelmű - maximum 5 perces - animáció, kisfilm), amelyet - személyes adataikkal, elérhetőségeikkel, arcképükkel együtt közvetlenül töltenek fel az evtajepitesze.hu-ra. A bemutatót maximum 1000 karakteres szöveges ismertető / összefoglaló egészíti ki magyar és angol nyelven.
(4) A pályázathoz a gálaműsor idején szervezett kiállítás tablóját is csatolni kell pdf-ben - az arculati szinten előre megadott, letölthető anyagokat felhasználva a szerkesztéshez. A pályaművek feltöltésének határidejét az aktuális év kiírása határozza meg.
(5) A feltöltött pályaművek a zsűrizés lezárultáig nem nyilvánosak, azokat kizárólag a felkért zsűri tagjai tekinthetik meg, illetve értékelhetik a honlap zárt felületén 1-10-ig terjedő pontozással.
Az első forduló eredményeként az 5 legmagasabb pontszámot elérő pályázó kerül be a döntőbe, akik ezzel az adott év tájépítész ’prímáivá’ válnak.
(6) A zsűri tagjai a benyújtott pályaművek pontozásáról, sorrendjéről az aktuális év kiírása szerinti dátumig döntést hoznak. A sorrend a díjátadó gálaműsor időpontjáig titkos.

6. §
Közönségszavazás
(1) Az előzsűrizést követően a pályázatot benyújtott tervezők anyaga - sorrendiség nélkül - nyilvánossá és bárki számára értékelhetővé válik az evtajepitesze.hu nyilvános felületén, illetve on-line sajtóorgánumokba beágyazva, a közönségszavazás céljából.
(2) A közönségszavazáson szavazni bárkinek lehet, a szavazás a gálaműsort megelőző napon zárul le.

7. §
A pályázat második fordulója
(1) A döntő egy nyilvános gálaműsor keretében kerül megrendezésre a díjszabályzat III fejezetének 1. §-ában meghatározott módon.
(2) A gálaműsor keretében az addig titkosan kezelt 5 tájépítész pályázati anyagát a szaksajtó előre felkért képviselői laudálják.
(3) A zsűritagok a laudálást követően visszavonulnak, értékelik a jelöltek benyújtott anyagait, és többségi szavazással végső döntést hoznak az ÉV TÁJÉPÍTÉSZE személyéről.
(4) A zsűri elnöke a végső döntést követően a gálaműsoron nyilvánosan megnevezi az Év Tájépítészét.

8. §
A zsűrizés szempontjai
A tájépítészeti szakterület szerteágazósága maga után vonja, hogy az egyes pályázatok pusztán vizuális-esztétikai szempontból összehasonlíthatatlanok. A legfeljebb három bemutatott munka azt a célt szolgálja, hogy a pályázó maga, vagyis sajátos gondolkodásmódja, személyisége, teljesítménye, egyenletes teljesítőképessége, példaértékűsége ezeken keresztül értékelhető legyen, akár kisebb, akár nagyobb léptékű, akár elméleti vagy egyéb munkákat mutat be. Éppen ezért a bírálati szempontok különösen:
(1) szakmai innováció, újítás, újszerűség,
(2) társadalmi hatásosság, korszerűség,
(3) integratív szemléletmód,
(4) példaérték,
(5) problémamegoldás,
(6) kidolgozottság,
(7) színvonalasság,
(8) prezentációs minőség,
(9) szakmapolitikai eredmény,
(10)hagyományos tájépítészeti értékek érvényesülése.


II. ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE DÍJ

9. §
A díj célja
A díj egy alkotó egyetlen, évente meghatározott ötletpályázati felhívás alapján kidolgozott projektjének díjazása. Az elismerés az aktív, kreatív fiatal, pályakezdő tájépítészek díja, amely egyben a kiemelkedő tehetségek bemutatkozását, szakmai önbecsülésük növelését szolgálja, nagyobb teljesítményre ösztönző erő, a szakma generációkon átívelő kohéziójának erősítője, mely a szakmaközi kapcsolatok építését is szolgálja, egyben korszerű kommunikációs eszközöket felvonultató PR felület.

10. §
A díjazottak köre
ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE DÍJ-ban részesülhet minden magyar állampolgárságú, tájépítész hallgatói státuszú vagy végzettségű alkotó, aki 3 évig ilyen díjban nem részesült, legfeljebb 3 éve diplomázott, teljesíti a mindenkori díjszabályzatban és az adott évi kiírásban szereplő feltételeket, illetve nem tagja a jelölteket értékelő zsűrinek és nem rokona az adott évben felkért zsűritagoknak.

11. §
Az Év Junior Tájépítésze pályázatok díjazása
(1) Az Év Junior Tájépítésze a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft által felajánlott nagy értékű tárgyjutalomban, illetve képzőművészetileg kidolgozott emléktárgyban részesül.
(2) Az alapító tagok nem zárják ki egyéb támogatók által adományozott különdíjak, vagy díjszponzorizáció lehetőségét sem, a támogatók köréről azonban közösen egyeztetnek, és azok ajánlkozását a díjalapítók képviselőinek egyhangú pozitív döntése esetén fogadják be.

12. §
A díjra jelentkezés menete
(1) Az alapítók évente (minden év őszén) felhívást tesznek közzé a médiában, az egyetemi hirdetési felületeken és saját honlapjaikon, valamint az evtajepitesze.hu honlapon jelen díjszabályzat alapján.
(2) A felhívásban az alapítók minden évben megjelölnek egy koncepciót, témát, amelyre a pályázóknak ötletpályázati válaszokat kell szolgáltatniuk egy tablónyi terjedelemben.
(3) A felhívást követően a jelentkezők saját akaratukból indulnak a megmérettetésen személyes adataik, elérhetőségeik, arcképeik megadásával az evtajepitesze.hu honlapon történő regisztrációval.
(4) a regisztrációt követően a pályázók önálló azonosító sorszámot kapnak, amelyet beadott munkájukon azonosítóként fel kell tüntetniük.
(5) A pályázók által a honlapon megadott személyes adatokhoz a zsűri tagjai a végső döntésig nem férhetnek hozzá, azokat az eredményhirdetés napján hozzák nyilvánosságra.
(6) A pályázat regisztrációs díjhoz nem kötött.
(7) A pályázók akaratukból indulnak a megmérettetésen, anyaguknak a díj honlapjára történő feltöltésével egyidejűleg kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázati anyaguk sajtótermékekben az alkotók nevével együtt megjelenjen, a díjalapítók pedig forrás megjelölése mellett azokat esetlegesen felhasználják kommunikációjukban (kiállítás, kiadvány, saját web, média, hírlevél, konferencia, referencia bemutatás stb.)

13. §
A pályázati anyag elkészítése
(1) A regisztrációt követően az evtajepitesze.hu honlapon, a regisztrált pályázók számára fenntartott felületen letölthetővé válnak az arculati elemek, illetve a részletes pályázati kiírás, amelyek figyelembevételével a pályázók elkészítik pályaművüket.
(2) A pályaműveket pdf formátumban, a regisztrált pályázók számára fenntartott felületre kell feltölteni az éves kiírás szerinti minőségben.
(3) a feltöltendő dokumentum fájl neveként is azt a kódot kell megadni, amelyet a pályázó a regisztráció során kapott (pl.: 1234567.pdf stb.).
(4) A pályaművek feltöltési határidejét a mindenkori éves kiírás határozza meg. A feltöltött pdf anyagot maximum 1000 karakteres szöveges ismertető egészíti ki magyar és angol nyelven.

14. §
A zsűrizés menete
(1) A feltöltött pályaművek a zsűri döntéséig nem nyilvánosak, azokat kizárólag a felkért zsűri tagjai tekinthetik meg, illetve értékelhetik 1-10-ig terjedő pontozással.
(2) A zsűri a pályaművekről az éves kiírás szerinti időpontig döntést hoz.
(3) A döntés eredménye az Év Tájépítésze gálaműsor napján, a pályaművekből rendezett kiállítás megnyitóján válik nyilvánossá.

15. §
A zsűrizés szempontjai
A bírálati szempontok az ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE DÍJRA érkezett pályaművek esetében különösen:
(1) szakmai innováció, újítás, újszerűség,
(2) társadalmi hatásosság, korszerűség,
(3) adott területhez, a hely szelleméhez történő kulturális-, környezeti-, gazdasági illeszkedés
(4) integratív szemléletmód,
(5) kreativitás,
(6) problémamegoldás,
(7) kidolgozottság,
(8) színvonalasság,
(9) prezentációs minőség,
(10)hagyományos tájépítészeti értékek érvényesülése.


III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16. §
A díjátadó gálaműsor
(1) A DÍJAK átadása egy nyilvános gálaműsor keretében kerül megrendezésre, ahová az összes pályázó, a szakma képviselői, a döntősök (külön és titkosan kiértesítve), a zsűri és az alapítók, a szaksajtó felkért képviselői, a társszakmák képviselői, valamint a sajtón keresztül a tájépítészet iránt érdeklődők kapnak meghívást.
(2) A döntő (gálaműsor) helyszínét és pontos időpontját az alapítók minden évben előre meghatározzák.
(3) A döntő várható időpontja 2020-ban május közepén lesz.
(4) A döntő előtt az előző év Ormos Imre-díjazottjának rövid méltatása és köszöntése történik, aki a zsűri soros elnöki tisztjét tölti be.
(5) A gálaműsor keretében az 5 tájépítész príma laudálása alatt a príma által feltöltött pályázati anyag kerül levetítésre.
(6) Minden egyes bemutatást követően a díjalapítók képviselői átadják a prímának járó ÉV TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJ emléktárgyat.
(7) Amíg a zsűritagok végső döntésre visszavonulnak, addig kihirdetésre kerül az előző napon lezárult közönségszavazat eredménye, és a nyertesnek az alapítók képviselői átadják a közönségdíjat.
(8) A zsűri képviselői döntésük meghozatala után megosztják a közönséggel a pályázat egészével kapcsolatos gondolataikat, majd a zsűri elnöke nyilvánosan megnevezi az Év Tájépítészét és az alapítók képviselői ünnepélyesen átadják a fődíjat.
(9) Az ÉV TÁJÉPÍTÉSZE 10-15 percben előadást tart saját pályaművéről.
(10)A zsűri elnöke megnyitja a pályázók által a honlapra is feltöltött, de nyomdailag is kivitelezett kiállítást, amelyet állófogadás kísér.
(11)A kiállítás megnyitóján a zsűri elnöke nyilvánosan kihirdeti az ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE DÍJ nyertesét, és a nyertesnek az alapítók képviselői átadják az őt megillető díjat.
(12)Az esetleges különdíjak átadásra ezt követően, az állófogadás keretében kerülhet sor.

17. §
A pályaművek felhasználása
Az evtajepitesze.hu honlapra feltöltött pályamunkákat a DÍJALAPÍTÓK a díjjal összefüggésben lévő kiállítás, kiadvány, prezentáció, reklám, internetes megjelenítés céljára - a szerzők feltüntetésével - de bármely módon és bármely hordozón (beleértve írott és elektronikus médiát, internetet, BTL-t), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatják, azokat többszörözhetik, terjeszthetik, nyilvánosságra hozhatják. Erre a pályázaton résztvevők anyagaik feltöltésével kifejezetten engedélyt adnak.

18. §
A pályázatokból való kizárás
(1) A zsűri, illetve az alapítók kizárhatják a bírálatból mindkét DÍJ esetében:
a) a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,
b) azokat a személyeket, akik a zsűrizés tisztaságát veszélyeztetik,
c) akik nem felelnek meg a díjazottak körénél leírtaknak (ld. szabályzat I. fejezet 2. § és II. fejezet 10. §)
(2) Az ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE versenyben ezen felül:
a) a megadott azonosítószám nélkül beérkező pályaműveket,
b) egyéb, a személy beazonosítását elősegítő (pl: név, lakcím, jelige, stb. azonosítóval ellátott) pályaműveket.

19. §
A zsűri összetétele
(1) A szakmai zsűri 9 tagú, elnöke az előző év Ormos Imre-emlékérem díjazottja
(2) A zsűri tagjai:
a) a Magyar Építőművészek Szövetségének delegáltja,
b) a Európai Tájépítész Szövetség (EFLA) delegáltja,
c) a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft delegáltja,
d) a Magyar Tájépítészek Szövetségének (MTSZ) delegáltja,
e) a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozatának (MÉK-TKT) delegáltja,
f) a Budapesti Szent István Egyetem Tájépítész Karának delegáltja,
g) a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének (MAKEOSZ) delegáltja,
h) a Magyar Főkertészek Országos Szövetségének (MÖFÖSZ) delegáltja.
(3) A zsűritagok összeállításánál fel kell hívni a delegáló szervezetek figyelmét arra, hogy a 9 tagú zsűriben kellő súllyal jelenjenek meg a tájépítész szakmán kívüli, de a szakmánkra nyitott társterületek (építészek, kertészek, iparművészek, stb.) képviselői.

20. §
Vitás kérdések
(1) A díjszabályzatban nem szereplő, a lebonyolítást érintő vitás kérdésekben az alapítók képviselői-,
(2) a pályázatokkal kapcsolatos vitás kérdésekben pedig első körben a szakmai zsűri - amennyiben ez nem vezet többségi eredményre, akkor a zsűri elnöke -hivatott döntést hozni.
(3) A DÍJAKRA pályázók - pályázatuk benyújtásával egyidejűleg - elfogadják a jelen díjszabályzatban szereplő szabályokat, és vitás kérdésekben alávetik magukat a fenti két pontban megnevezett grémiumok ítéletének.

Kommentek(0)