Tájjal tanulás

Új szakmanépszerűsító projekt indul Tájjal tanulás néven. Az Agrárminisztérium támogatásával az Ormos Imre Alapítvány országos videópályázatot szervez középiskolásoknak, melynek célja a helyi kötődésük, a számunkra fontos értékek, hagyományok (identitáselemek), a hellyel kapcsolatos víziójuk bemutatása. Jelentkezni 2021. október 1-ig lehet, a projekt végeredményeként a kiválasztott alkotások profi stábbal is elkészítésre kerülnek, és egy ünnepélyes rendezvényen lesznek először láthatóak. 

A program hozzájárul a táj iránti fogékonyság növeléséhez, a társadalmi részvétel erősítéséhez az élhető települések kialakításában;
a táji adottságokon alapuló tájhasználatok támogatásában; degradálódott/leromlott tájak helyreállításában; táji örökségeink megőrzésében.

A projekt szakmai partnere a MATE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéke, kommunikációs partnere a Magyar Tájépítészek Szövetsége és a Woodapest Egyesület.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Milyen kérdésekre keresünk választ?

Határidők

Díjazás

A kiválasztott alkotások profi stábbal elkészítésre kerülnek, és egy ünnepélyes rendezvényen lesznek először láthatóak, továbbá értékes
tárgynyeremények (tablet) is lesznek!

Pályázat értékelése

A beérkezett pályaműveket 5 tagú zsűri értékeli 2021. október 20-ig. A díjazottakat emailben értesítjük.

A zsűri tagjai:

A zsűri tagjai külön-külön értékelik és pontozzák a beérkezett Pályázatokat. A zsűri minden tagja meghatározott számú pontot adhat
egy-egy pályaműre. A pályaművek sorrendjét a zsűri tagjai által adott pontszámok összesített eredménye határozza meg. Amennyiben két
vagy több Pályázat is azonos pontszámot kap a zsűritől, úgy ezek közül a zsűri egyszerű szavazattöbbséggel meghozott döntéssel
határozza meg a végleges sorrendet. Ilyen esetben minden zsűri tagnak egy (1) szavazata van. A zsűri döntése végleges, az ellen
jogorvoslati lehetőséggel nem lehet élni.

Pályázati feltételek

A pályázat nyitott minden alábbi feltételeknek megfelelő Pályázó részére. Nevezési, regisztrációs stb. díj nincs. Érvényes Pályázatnak
az minősül, amelyet a Pályázó a jelen szabályzat előírásainak megfelelően nyújtott be. Csak az érvényes Pályázatok kerülnek
értékelésre a zsűri elé.
A pályázaton 14. életévüket betöltött, 19. életévüket még nem betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt. A Pályázó köteles életkorát a
Szervező munkatársai, a Szervező által megbízott személy erre irányuló felhívására hitelt érdemlően (személyazonosításra alkalmas
eredeti, érvényes és fényképes igazolvánnyal) igazolni. A Pályázó a pályázatot kizárólag saját nevében küldhet be, más nevében pályázatot
benyújtani nem lehet.
Egy pályázó maximum 3 pályaművel nevezhet a megadott határidőre, amelyek megfelelnek a leírt technikai feltételeknek.
Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell lenniük. Csak saját, a pályázó által készített alkotás nevezhető. A pályázó köteles csatolni a
videón szereplő személyek hozzájárulását a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához. Erre tömegfelvétel esetén nincs szükség.
A Pályázatként benyújtott videók nem tartalmazhatnak többek között:

(a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a Szerzői jogi törvény szerinti szabad felhasználás eseteit, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek;
(b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő
kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szervező jogait potenciálisan sértő tartalmakat,
(c) reklámot,
(d) szeméremsértő, szexuális tartalmú, pornográf, durva, erőszakos vagy bármilyen jogellenes tartalmat,
(e) politikai tartalmú, diszkriminatív, gyűlöletkeltő, rasszista, bárki nemi orientációját vagy vallási hovatartozását sértő tartalmat.

A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a
felvételekkel kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében vállalja. A pályázónak a
zsűri esetleges kérésére az eredetileg felvett videó file-t be kell mutatnia. Amennyiben a zsűri tudomására kerül bármilyen
szabálytalanság elkövetése, pályázó elfogadja az azonnali kizárást.
A kiválasztásra és díjazásra nem került pályaműveket az eredményhirdetést követően töröljük a rendszerünkből, és azokat
semmilyen formában nem használjuk fel.
A Pályázók a Pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Részvételi szabályzatnak megfelelő és a zsűri által
kiválasztott pályaműveket a pályázat népszerűsítése céljából térítés nélkül korlátlanul, a szerzői jogok tiszteletben tartásával, de szerzői,
felhasználói jogdíj megfizetése nélkül, területi és időbeli korlátozás nélkül (földrajzilag) felhasználja a szerző nevének feltüntetésével.
Egyéb módon való felhasználás, a felhasználási jogok harmadik személynek (ügynökségeinek) átadása a szerzővel való előzetes
egyeztetés után jogosult.
Utólagos jogi és anyagi igényt a nyertes pályázó ezzel szemben nem támaszthat. A pályázó tudomásul veszi, hogy – kiválasztás esetén – a
kapott tárgyi nyereményen kívül szerzői jogdíj őt a pályázaton részt vevő fotókkal kapcsolatban nem illeti meg.

Technikai feltételek

Beküldendő videó paraméterei:

Jelentkezés menete

A pályaműveket elektronikus úton lehet elküldeni a tajjaltanulas@gmail.com email címre, a következő adatok megadásával:

Szervező és kapcsolattartó elérhetőségei

dr. Boromisza Zsombor
06/30-349-6658
tajjaltanulas@gmail.com

Közreműködő partnerek