Tekintsd meg a hír részleteit

  • Főoldal
  • /
  • Hírek
  • /
  • Új ajánlás - A kultúra, a kulturális örökség és a TÁJ szerepéről a globális kihívások kezelésében
Új ajánlás - A kultúra, a kulturális örökség és a TÁJ szerepéről a globális kihívások kezelésében
Közzététel időpontja: 2022-05-29 21:47:24
  • Hírek
  • Általános

Figyelmükbe ajánljuk az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának új ajánlását a kultúra, a kulturális örökség és a táj szerepéről a globális kihívások kezelésében.

 

"Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága éves torinói ülésén ajánlást fogadott el a kultúra, a kulturális örökség és a táj szerepéről a globális kihívások kezelésében (Torino, 2022.05.20.).

Az ajánlás megerősíti a kultúra átalakító szerepét a fenntartható fejlődésben, és felszólít a kultúra teljes elismerésére és a vonatkozó politikákba való integrálására. Meghatározza a kulturális érdekelt felek azon eszközeit és készségeit, amelyeket mozgósítani kell a jelenlegi kihívások kezelésében.

Az ajánlás a kultúra – és ezáltal a politikák – mint stratégiai elem újszerű értelmezésére szólít fel, és különféle szakpolitikai célkitűzéseket és intézkedéseket javasol a helyi megközelítés előmozdítására (az emberekkel és közösségekkel való kapcsolatteremtésre), valamint egy globális megközelítésre (a nemzetközi kapcsolatok ösztönzésére). együttműködés) az empátián és szolidaritáson alapuló kollektív ambíció és nemzetközi együttműködés kialakítása érdekében."

 

angol nyelven: Recommendation on the role of culture, cultural heritage and landscape in helping to address global challenges 

francia nyelven: Recommandation sur le rôle de la culture, du patrimoine culturel et du paysage pour relever les défis mondiaux 

"During its annual session held in Turin, the Council of Europe’s Committee of Ministers adopted a Recommendation on the role of culture, cultural heritage and landscape in helping to address global challenges (Turin, 20.05.2022).

The Recommendation affirms culture’s transformative role in sustainable development and calls for the full recognition and integration of culture into relevant policies. It identifies the assets and skills of cultural stakeholders that should be mobilised to help address current challenges.

The Recommendation also calls for a new understanding of culture – and hence policies – as a strategic element and proposes various policy objectives and measures aimed at fostering a local approach (to engage with people and communities) as well as a global approach (to encourage international collaboration) in order to generate a collective ambition and international cooperation based on empathy and solidarity."

 

Kommentek(0)