Tekintsd meg a hír részleteit

  • Főoldal
  • /
  • Hírek
  • /
  • Fedőneve 266 / Kérdések és válaszok a táj- és kertépítészeti műszaki ellenőrzésről
Fedőneve 266 / Kérdések és válaszok a táj- és kertépítészeti műszaki ellenőrzésről
Közzététel időpontja: 2022-10-25 22:09:04
  • Hírek
  • Általános
  • Képzés

Fedőneve 266

Kérdések és válaszok a táj- és kertépítészeti műszaki ellenőrzésről

A Tájépítész szakterületen létrehozott új jogosultság a Műszaki ellenőri tevékenység kapcsán a Magyar Építész Kamara Táj és Kertépítészeti Tagozat (MÉK TKT) elnökével Andaházy Lászlóval beszélgettünk arról, hogy milyen diszciplínák elvégzését és milyen típusú gyakorlatot kíván meg attól, aki szeretne ilyen tevékenységet végezni.

Tajepiteszek.hu: Kezdjük a legegyszerűbbel, mit is csinál egy tájépítész (táj-és kertépítész) műszaki ellenőr?

Andaházy László (A.L.): A tájépítészek által tervezett alkotások, építési tevékenységét követi végig, ellenőrzi a tervnek való megfelelést, az engedélyekben előírtak betartását az építtető, beruházó megbízásából, vagyis a kivitelező munkáját ellenőrzi. Az ellenőrzések során a tájépítész alkotás kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére.

Tajepiteszek.hu: Mikor kötelező műszaki ellenőrt alkalmazni?

A.L.: Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi, az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint, vagy építtetői fedezetkezelő működik közre.

Tajepiteszek.hu: Miért előrelépés, hogy létrejött tájépítész műszaki ellenőr jogosultság?

A.L.: A tájépítészek által tervezett tájépítészeti alkotások - mint az épített környezet szerves részei - minőségének biztosításához elengedhetetlen a kivitelezés során a megfelelő műszaki ismerettel és tervezési kompetenciával rendelkező műszaki ellenőri tevékenység. Eddig ezeket a feladatokat társzakmák látták el. Jobb esetben a szakmai tudás hátterét adta egy tájépítész, de magát a műszaki ellenőri tevékenységet hivatalosan nem láthatta el. Nem volt rá nevesített jogosultság. A közbeszerzésekben sem lehetett előírni, hiszen abban csak olyan jogosultság írható elő, ami a 266-os jogosultsági rendeletben meghatározásra került. Mindenképpen előrelépés a tájépítész szakmának a nevesített műszaki ellenőri tevékenység gyakorlása, mivel ezzel szélesíti a szakmagyakorlás spektrumát. Abban, hogy a táj- és kertépítész műszaki ellenőri jogosultság létrejöhetett több éves kamarai lobbitevékenység, és a napokban is folyó érdekvédelmi munka van.

Tajepiteszek.hu: Mostanában hallani olyat, hogy szükség van „zöld” műszaki ellenőrökre a kivitelezésekben?

A.L.: A tájépítész műszaki ellenőri tevékenység egy a tájépítészeti alkotások komplexitásából is fakadó összetett feladat, nem kizárólag a növénytelepítéshez kapcsolódó "zöld" műszaki ellenőrzési feladatokat tartalmazza. Már amennyiben a "zöld" műszaki ellenőrzési tevékenység ezt fedi le. A tájépítészeti munkák műszaki ellenőrzését "zöld" műszaki ellenőrök végezzék hibás megfogalmazás. A tájépítészeti alkotások műszaki ellenőrzését táj- és kertépítészeti műszaki ellenőröknek kell, hogy végezzék. Erről szól a 266-os rendelet.

 

 

Tajepiteszek.hu: Ki lehet tájépítész műszaki ellenőr, kertészmérnök is lehet, vagy csak tájépítész?

A.L.: A 266-os rendelet a tájépítész műszaki ellenőri tevékenységet tájépítész végzettséghez köti, és nem engedi kertészmérnök végzettséggel annak megszerzését. A gyakorlatban kertészmérnök végzettségű - és elvitathatatlanul magas szakmai tapasztalattal rendelkező - szakemberek is ellátnak ilyen feladatot. Jelen szabályozási környezet alapján, ha tájépítész műszaki ellenőri tevékenységről van szó, akkor ezt nem tehetik meg. A félreértésre a korábbi táj- és kertépítészeti szakon (illetve annak jogelődjein) végzett okleveles kertészmérnök fogalomhasználat adta, de ez nem egyenértékű az okleveles kertészmérnök végzettséggel.

Tajepiteszek.hu: Szükséges-e gyakorlat igazolása?

A.L.: Igen a 266-os rendelet alapján a diploma megszerzését követően a BSC képzést végzők 5 év gyakorlatot, míg a MSC végzettséggel rendelkezők 3 év gyakorlatot kell igazolniuk.

Tajepiteszek.hu: Milyen gyakorlatot kell igazolni?

A.L.: A 266-os rendelet alapján szakmai gyakorlati időként az építési műszaki ellenőri jogosultsághoz a szakirányú végzettség megszerzését követően a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelőépítési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési, építésfelügyeleti, építésügyi hatósági, beruházói-műszaki, felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni. A tevékenység engedélyezése során szakmai gyakorlati időként a felsorolt tevékenységekből gyakorlati időt kell igazolni oly módon, hogy az előírt gyakorlati idő felének az első négy típus szerinti tartalmúnak kell lennie. Jelenleg a Magyar Építész Kamarával közösen kezdeményeztük, hogy ezt a gyakorlati időt magasépítési, mélyépítési, közlekedési, vízgazdálkodási építményekkel, és tájépítészeti létesítményekkel, építményekkel összefüggő táj- és kertépítészeti tevékenységgel kelljen igazolni.

Tajepiteszek.hu: Miben más a tájépítész és kertészmérnök képzés?

A.L.: Az egyetemi Tájrendező és kertépítő mérnöki BSC képzésben egy tucat olyan tantárgy szerepel, amiket a kertészmérnöki képzésben végzők nem tanulnak. A teljesség igényé nélkül: Dendrológia és dísznövényismeret, Faiskolai áruismeret, Kert- és szabadtérépítés, Kertépítészeti anyagtan és gyártmányismeret, Kertépítészeti geodézia, Kertépítészeti kivitelezés és anyagismeret, Kertépítészeti szerkezettan, Speciális kertépítési ismeretek, Statika, Tereprendezés, Út- és közműépítés, Zöldfelület-fenntartás. Ezen tantárgyak elvégzése nélkül nem mondhatjuk, hogy a két szakma egyenértékű. A tájépítész műszaki ellenőri tevékenység, összetett és komplex építési folyamatokat összefogó szakmai ismereteket igényel. Ezek közül - egyszerűen lefordítva - a növénytelepítési munkálatok ismerete nem fedi le a szükséges tudásanyagot.

 

Tajepiteszek.hu: Van-e olyan képzés, vagy tervezik-e létrehozni, ahol kertészek tájépítész műszaki ellenőré képezhetik magukat?

A.L.: A MÉK TKT tervezi a táj- és kertépítész műszaki ellenőri továbbképzés indítását, de kizárólag a névjegyzékbe vételre jogosult tájépítészeknek. Szó sincs arról - és nem is lehet a jogszabályi környezet miatt sem -, hogy ez a továbbképzés egyfajta átképzés lenne más szakterületek részére. A névjegyzékbe vételi beszámolóban szereplő műszaki ellenőri tevékenység ismeretanyag átadásáról lenne szó, és nem az alapokat képező tájépítész kompetenciák elsajátításról. A kamara nem foglalkozik képzéssel, csak továbbképzéssel. Mint az előbbi felsorolásból kiderült, sok tantárgy, sok félévi elvégzése hiányzik a kertészmérnökök diplomájából. Amennyiben lenne ilyen képzés, akkor azt csak az egyetem tudná létrehozni. Jelen esetben ez a lehetőség nem áll nyitva, és a nyitottság mellett a jogszabályi környezet miatt nincs is lehetőség erre. A MÉK szabályozza a tervezési tevékenységhez tartozó tervezési jogosultságok kiadását és az egyéb (pl.: táj- és kertépítész műszaki ellenőr; táj- és kertépítész szakértő) tevékenységekhez kötött névjegyzékbe vétel módját.

 

Tajepiteszek.hu: Akkor a végén emeljük ki a Magyar Építész Kamara Táj-és Kertépítészeti Tagozatának álláspontját.

A.L.: A kamarai, szakmai álláspontunk és a vonatkozó jogszabályi környezet alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a táj- és kertépítész műszaki ellenőri névjegyzékbe vételre kizárólag a jogszabályban meghatározott tájépítészeti végzettséggel rendelkezők jogosultak. Más kapcsolódó szakterületi végzettségnél, az egyetemi képzésben elsajátított ismeretanyag nem, vagy nem teljes mértékben fedi az ehhez a tevékenység gyakorláshoz szükségeseket. Jelen tevékenység alapja viszont a tájépítész végzettséggel és a többéves ezirányú szakmai tapasztalattal igazolható ismeret.

Fotók: Grabner Balázs; helyszín: Nemzeti Múzeum

Rendelet itt elérhető!

 

 

Kommentek(0)