Tekintsd meg az esemény részleteit

Taggyűlés 2021.
Esemény időpontja: 2021-04-22 00:01:00 - 2021-05-07 23:59:00
 • Hírek
 • Események
 • Általános
Mentés Google Naptárba
Az idei évben a taggyűlés döntéshozatalára vonatkozóan ezért idén kivételes módon, írásbeli szavazással, elektronikus úton (emailben) kerül sor.

TÁJÉKOZTATÁS

Ülés tartása nélküli döntéshozatalról

– vezető tisztségviselők megválasztása, beszámoló elfogadása és egyéb döntések tárgyában –

 

Tisztelt Tagok!

Az idei évben sajnálatos módon a szervezetünkben szükséges egyes döntéseket nem tudjuk a megszokott módon, taggyűlésen, személyes jelenléttel megtárgyalni és elfogadni, mert a jogszabályi rendelkezések a koronavírus-világjárvány miatt ezt nem teszik lehetővé.

A taggyűlés döntéshozatalára vonatkozóan ezért idén kivételes módon, írásbeli szavazással, elektronikus úton (emailben) kerül sor.

A Szövetség Elnöksége ülés tartása nélküli döntéshozatalt kezdeményezett az alábbiakban részletesen megjelölt napirendi pontok és elfogadandó határozatok tárgyában. Mindezekről a taggyűlés az 502/2020 (XI. 16.) Korm. rendelet[1] alapján ülés tartása nélkül határoz.

 

A döntéshozatal időpontja:

Az ülés tartása nélküli határozathozatal időpontja: 2021. április 22. és 2021. május 7. napja közötti időtartam (beleértve a kezdőnapot és az utolsó napot is). Ezen időtartam megjelölése jogszabályi előíráson alapul.

 

A döntéshozatal napirendje:

 1. Beszámoló a szövetség 2020-as évi tevékenységeiről
 2. A 2019-es és 2020-as pénzügyi beszámoló ismertetése
 3. Javaslat a 2021-es év egyesületi tevékenységre, programokra
 4. A 2021-es év pénzügyi terve
 5. Új alelnök választása 4 évre

 

A döntéshozatallal érintett határozatok tervezetei:

 

001/2021. számú határozat: A taggyűlés x igen, x nem és x tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontokat.

002/2021. számú határozat: A taggyűlés x igen, x nem és x tartózkodás mellett elfogadta a 2020-as évi események, tevékenységek beszámolóját.

003/2021. számú határozat: A taggyűlés x igen, x nem és x tartózkodás mellett elfogadta a 2019-es és 2020-as évre szóló pénzügyi beszámolót.

004/2021. számú határozat: A taggyűlés x igen, x nem és x tartózkodás mellett elfogadta a 2021-es év programjavaslatát.

005/2021. számú határozat: A taggyűlés x igen, x nem és x tartózkodás mellett elfogadta a 2021-es év költségvetési tervezetét.

006/2021. számú határozat: A taggyűlés a Szövetség alelnökének négy éves határozott időtartamra megválasztja az alábbi személyt:

Név: xx

Lakóhely: xx

Anyja születési neve: xx

A megbízatás lejárta: 2025. április 22.

 

A fenti határozatok meghozatalára a szavazólapon megjelölt igen/nem/tartózkodom válasz megjelölésével kerül sor. A határozatok elfogadásához a szavazatot leadó tagok egyszerű többségének igen szavazata szükséges.

A szavazat leadható válasz emailben vagy a szavazólap elektronikus úton, olvasható szkennelt vagy fényképezett módon mellékletként történő megküldésével.

A szabályok szerint a szavazat érvényességének feltétele, hogy a szavazólapról „egyértelműen megállapítható [legyen] a tag személye”, így a jogszabály szerint a szavazólapon (válasz-emailben) a név és lakcím feltüntetése is szükséges.

Az Elnökség az 502/2020. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelően jogosult megállapítani az ülés tartása nélküli döntéshozatal szabályait. Az Elnökség e szabályokat – a rendelet szövegét követve – az alábbiak szerint állapította meg:

 

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal részletes szabályai:

 

 1. Az Elnök az döntéshozatal napirendjét és határozattervezeteit a tagokkal a szavazat megküldésére megjelölt időtartam első napját megelőzően tizenöt nappal közli a tagokkal. 2021. április 19. éjfélig bármelyik tagunk jelölhet alelnököt, úgy hogy kérjük a jelölt írásban (akár a jelölésről szóló e-mailben) fogadja el a jelölést. A jelölést a titkar.tajepiteszek@gmail.com email címre kell beküldeni a jelölt nevének, elérhetőségének (pl. emailcím) megjelölésével;
 2. A szavazatot a tag szavazólapon adja meg. A szavazólap vagy külön szavazólap vagy válasz-email vagy az elkészített google formanyomtatvány lehet. A szavazólapnak tartalmaznia kell a tagnak az egyes sorszámozott határozatok kapcsán leadott, azaz egyértelműen meghatározható szavazatát, nevét és lakcímét. A határozatok a szavazólapon a célszerűség szerinti sorrendben kerülnek feltüntetésre. A szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani. A szavazólapot az itt megjelölt időtartamban kell eljuttatni a Elnökséghez. [502/2020. Korm. 4. § (1) ca)];
 3. A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat [502/2020. Korm. 4. § (1) cd)]. Ha a jogi személy létesítő okiratából más nem következik, a jogi személy tagnak a jognyilatkozatát minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírnia. Utóbbi szolgáltatáshoz az alábbi felületen az ügyfélkapu azonosítók megadásával lehet a dokumentumot (célszerűen a kitöltött szavazólapot) feltölteni és hitelesíttetni: https://niszavdh.gov.hu/index. Az így hitelesített szavazólapot le kell tölteni és megküldeni az Elnökség részére a következőkben írtak szerint. A természetes személy tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell [502/2020. Korm. 7. §];
 4. A tag a szavazatát elektronikus üzenetben (e-mail) is megküldheti a info@tajepiteszek.hu vagy a titkar.tajepiteszek@gmail.com email-címre akként, hogy a szavazólapot szkennelt vagy olvasható módon lefényképezett formában mellékeli, vagy szavazatát a szavazólap kötelező elemeit tartalmazó válasz-email formájában küldi meg. [502/2020. Korm. 4. § (1) ce) és [502/2020. Korm. 7. §];
 5. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. [Ptk. 3:20. § (2); 502/2020. Korm. 4. § (1) cb)];
 6. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – a Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. [Ptk. 3:20. § (4); 502/2020. Korm. 4. § (1) cb)];
 7. A tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti [502/2020. Korm. 4. § (1) cc)];
 8. Az itt külön nem szabályozott kérdésekben a szervezet Alapszabályában írtak megfelelően irányadók.

 

 

Vincze Attila

elnök

 

Magyar Tájépítészek Szövetsége

1118 Budapest, Villányi út 35-43.

 

[1]     a vészhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Kommentek(0)