TájBlog

Közzététel időpontja: 2021-03-20 10:11:00
A fővárosban a főtájépítészi pozíció megalapítása után szintet lépett a közösségi tervezés és a közösségi véleményfelmérés, a részvételiség a várost érintő, így különösen a zöldfelületi fejlesztésekre vonatkozó kérdésekben.

Az utóbbi időben, a Radó Tezső tervhez kapcsolódóan és attól függetlenül is számtalan zöldfelüeltfejlesztési, rehabilitációs projekt előkészítése kezdődött meg a fővárosi önkormányzatnál. Az erre a célra léterhozott webes felületen a Duna-part, a Vérmező, a Terebesi-erdő, a Mocsárodűlő, és több más, zöldfelületet érintő kérdéssor mellett a város élhetőségét célzó intézkedések előksézítése is szerepel, különös tekintettel a forgalomcsillapítások, közlekedésbiztonsági beavatkozások és forgalomcsillapított zónák kialakítására.

Érdemes követni a https://kozossegitervezes.budapest.hu/dialogs oldalt, hiszen fontos, hogy a lakók és szakmabeliek elmondják véleményüket a meginduló tervezési folyamatok előtt, hogy azok beépíthetőek legyenek a későbbiek folyamán. 

Definíció:

Közösségi tervezésnek nevezzük, ha a tervezési folyamatba már annak egészen korai szakaszában is ténylegesen bevonják az érintetteket. A közösségi tervezés kulcseleme a helyi érintettek, közösségek aktivizálása és bevonása egy közös jövőkép és stratégia kialakításába, oly módon, hogy az valóban tükrözze a közösség szükségleteit, igényeit és szempontjait. (Sain 2010.)

A tevékenység célja:

Ha egy településen, vagy településrészen valamilyen helyi ügyben változás elhatározása lehetséges, fontos, hogy „a helyben szokásos” döntéshozói kört (önkormányzatot, vagy más hatalmi szereplők körét) kitágítsuk. A változás jellegétől és használói, érintetti körétől függően az utóbbiakat e folyamat közvetlen részeseivé tesszük.

További részletek a közösségi tervezés mikéntjéről: https://cskwiki.hu/kozossegi-tervezes-2/

A közösségi tervezés lényeg, hogy a tervezési folyamat során az abba bevont szereplők, érintettek (helyi lakosok, helyi vállalkozások, önkormányzati szereplők) a tervezésben való részvétel folyamán praktikus, a későbbi használatot angyban segítő ötletei eljuthassanak a tervezőkhöz, döntéshozókhoz, illetve ezek révén később a helyi érintettek minél inkább magukénak érezhessék a projektet.

További blogbejegyzések

Régi módszer vagy új trend? - az erdőkert
2021-05-17 19:00:00

Burkolt felületek, nyírt pázsit, tujasorral szegélyezett betonplacc - az utóbbi években-évtizedekben divatos kertek jellemző képe. Közben azonban egyre népszerűbbek az ökotudatos, biodiverz, rovarbarát udvarok.

Tájszempontú ismeretterjesztő sorozatot indított a BFNP
2021-05-16 10:00:00

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa, Bubics Benedek, a Természetmegőrzési Osztály kollégája felel az izgalmas, újszerű látásmódú cikkekért.

Zöldülő Budapest - elindult a Radó Dezső terv
2021-05-10 10:00:00

Hivatalossá vált a Budapest zöldítésének fő céljait, elemeit rögzítő, Radó Dezső nevét viselő fővárosi akcióterv: lakótelepzöldítés, emlékerdő, parkláncolat Pesten, új fasorok, megújuló patakok.

Ellentmondásos tervek alapján újul meg a Citadella
2021-04-23 10:00:00

Hosszú évek-évtizedek elhanyagoltsága utána kormányzati beruházásként újul meg hamarosan a Citadella.

Könyv jelent meg Mőcsényi Mihály életéről
2021-04-19 10:00:00

A Mőcsényi Mihály. Egy polihisztor tájépítész - Tanulmányok és esszék Mőcsényi Mihály életéről címet viselő kötet a szakmaalapító születésének centenáriuma alkalmából jelent meg a Terc Kiadó gondozásában.

Tájépítészek az állami kitüntetettek között
2021-03-20 10:00:00

A márciusi állami díjazottak között szakmánk képviselői is elismerést kaptak.

Kizöldülhetnek a fővárosi udvarok
2021-03-01 20:00:00

Pályázatot írt ki a Fővárosi Önkormányzat a belső udvarok zöldítésére.

Megújulhat a Népliget
2020-12-28 11:00:00

Hosszú évtizedek teljes elhanyagolása utána Fővárosi Önkormányzat újabb lepusztult budapesti közpark megújítását készíti elő.

Mi lesz a Városliget sorsa?
2020-12-21 10:00:00

Újabb elemekkel gazdagodott a park megújuló zöldfelülete, közben azonban az állam úgy tűnik mégsem hajlandó elengedni a túlzott léptékű beépítések kiterjedt lakossági és szakmai ellenállásba ütköző, megalomán terveit

Új, favédelmi szempontú karácsonyi dekoráció a fővárosban
2020-12-15 22:00:00

A zöld szemlélettel összhangban új, a fákat védő szempontrendszert érvényesít a főváros karácsonyi dekoráció terén.