VII. Magyar Tájökológiai Konferencia

Kategória: 

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Földrajzi és Földtudományi Intézete 2017. május 25-27. között rendezi a VII. Magyar Tájökológiai Konferenciát Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században címmel.

VII. Magyar Tájökológiai Konferencia
2017. május 25. - 09:00, csütörtök - 2017. május 27. - 18:00, szombat

Kedves Kollégák!

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Földrajzi és Földtudományi Intézete 2017. május 25-27. között rendezi a VII. Magyar Tájökológiai Konferenciát Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században címmel.

Helyszíne: az SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézete (Szeged, Egyetem utca 2.)

A jelentkezési lapok és az absztraktok beküldési határidejét meghosszabbítottuk: 2017. február 17-ig. Jelentkezni az online felületen lehet.

Várjuk a jelentkezéseket az angol nyelvű szekcióba is, ahová külföldi előadókat hívunk. Kérjük, értesítsék erről nemzetközi kapcsolataikból ismert munkatársaikat, doktori képzésükben résztvevő külföldi hallgatóikat. Amennyiben erre igény mutatkozik, angol nyelvű előadás tartására is van lehetőség, illetve a poszterek természetesen angol nyelven is készülhetnek. Ezzel kapcsolatban kérjük, levélben is keressenek bennünket.

A honlapunkon a konferenciával kapcsolatos információk olvashatók angolul. Külföldieknek angol nyelvű jelentkezési lap készült. Magyar résztvevők a magyar felületen jelentkezzenek, akkor is, ha részt kívánnak venni az angol szekcióban!

 

Szeretettel várunk a konferenciára minden tájkutatással, tájtervezéssel, valamint a tájhoz szorosan kapcsolódó emberi tevékenységgel (pl. természetvédelemmel, mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, erdészettel stb.) foglalkozó szakembert.
A konferencia célja a tájökológia különböző területein dolgozó elméleti és gyakorlati szakemberek (pl. geográfusok, ökológusok, erdészek, tájépítészek, víz- és agrármérnökök, közigazgatásban dolgozók, döntéshozók…) számára lehetővé tenni a tapasztalatcserét és kapcsolatteremtést, az elért szakmai eredmények ismertetését, a tájkutatás aktuális kihívásainak és főbb irányvonalainak megvitatását, valamint a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatását. Az előadások alapján a konferencia Tudományos Bizottsága által javasolt szakmai anyagok lehetőséget kapnak nemzetközi, illetve hazai folyóiratokban történő megjelenésre.
A konferencián a résztvevők plenáris előadások és tematikus szekciók keretében ismertetik kutatási eredményeiket. A tematikus szekciók pontos témakörei a jelentkezéskor beküldött absztraktok alapján kerülnek összeállításra. A konferenciához kapcsolódó esemény lesz az International Association for Landscape Ecology (IALE) magyarországi tagozatának újjáalakulása. Ehhez kapcsolódóan a konferencia harmadik napján meghívott, neves külföldi kollégák plenáris előadásaira kerül sor angol nyelven. A konferencia zárásaként a résztvevők szakmai tanulmányúton vehetnek részt.

A konferencia előzetes témakörei
1. Elméleti tájkutatás, módszertani kihívások
2. Táj- és tájhasználat változás, klímaváltozás
3. Tájépítészet, tájtervezés, tájrehabilitáció
4. Természet- és tájvédelem, természetkímélő gazdálkodás
5. Ökoszisztéma szolgáltatások elméleti és gyakorlati kérdései
6. Tájdegradáció és kockázat-elemzés
7. Városökológiai kutatások
8. A tájökológia szakpolitikai kapcsolódása

A konferencia Tudományos Bizottsága
Elnök: Mezősi Gábor egyetemi tanár (SZTE)
Tagok:
Báldi András főigazgató (MTA)
Barczi Attila egyetemi docens (SZIE)
Csima Péter egyetemi tanár
Csorba Péter egyetemi tanár (DE)
Kertész Ádám egyetemi tanár (EKF)
Kollányi László egyetemi docens (SZIE)
Konkoly-Gyuró Éva egyetemi tanár (NyME)
Lóczy Dénes egyetemi tanár (PTE)
Molnár Zsolt tudományos tanácsadó (MTA)
Rakonczai János egyetemi tanár (SZTE)
Szabó Mária egyetemi tanár (ELTE)

A konferencia Szervező Bizottsága
Elnök: Gulyás Ágnes tszvh. egyetemi adjunktus
Titkár: Szilassi Péter egyetemi docens
Tagok:
Blanka Viktória tudományos munkatárs
Gesztes Olympia ügyvivő szakértő
Kiss Márton egyetemi tanársegéd
Kovács Ferenc egyetemi adjunktus
Ladányi Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Tanács Eszter egyetemi adjunktus

A határidőkről, részvételi díjakról, a tervezett tanulmányútról a II. körlevélben küldünk részletes tájékoztatást. Kérjük, hogy körlevelünket továbbítsa az érdeklődő kollégáinak! Szeretettel várjuk a VII. Magyar Tájökológiai Konferencián, Szegeden, a napfény városában!

2016. július 31.

Prof. Dr. Mezősi Gábor és Dr. Gulyás Ágnes
a Tudományos Bizottság elnöke a Szervező Bizottság elnöke