Településrendezés és tájvédelem

Kategória: 

Karmacs teljes területének (1422,5 Ha) településrendezési tervéről. Fókuszban a funkció és a tájvédelem.

Karmacs a Keszthelyi kistérség északi részén, a Zalaszentgróti kistérség határán, Keszthelytől 10 km-re és Hévíztől 8 km-re fekvő, 800 fő körüli lélekszámú község. A település természeti értékekben gazdag, térszerkezeti és környezeti adottságai mind a lakás, mind az idegenforgalom számára kiválóak.
A településrendezési eszközöknek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének (2000. évi CXII. Tv, Btv.) szigorú előírásaival összhangban kell megfelelő keretet, feltételeket biztosítani a lakóterületek mértékadó mennyiségi növekedéséhez, a gazdasági élete, ezen belül az idegenforgalom fejlesztéséhez. A tájrendezési és értékvédelmi vizsgálatoknak és javaslatnak fontos alátámasztó szerep jut a települési környezet jó minőségének, a természeti értékeknek a megőrzésben, a településrendezési eszközök megalapozásában. A „Balaton törvény” az érintett települések fejlesztési, rendezési, építési lehetőségeinek a táj- és természetvédelmi célok és érdekek kiemelt védelme mellett szab kereteket.

Szerzők: 

Tervezés éve: 2008-2010

Generál tervező: Cseri Gabriella

Cégnév: Tér-T-Rend Kft., TOPOLAND Bt.

Szerző: Tóthné Pocsok Katalin

Munka helye: 
Karmacs, teljes közigazgatási terület
Terv: 
Karmacs község Településrendezési Terve
Elkészült: 
2010