Szervezet működése

A Magyar Tájépítészek Szövetségének működés

A szervezet felépítése

A szövetség Elnöke        
Kiemelt feladata a szövetség hivatalos képviselete és a szövetségen belül meglévő megannyi szakmai szempont és nézőpont optimális integrálása. Az Elnök irányítja a szövetség külső kommunikációját a Titkár és a Külügyi Titkár segítségével.

Elnökség
A szövetség Elnöksége együttesen végzi az operatív irányítást. Célja az, hogy a megfogalmazza a részletes, egy-egy időszakra vonatkozó feladatokat és irányítsa azok megoldását. A tagság vagy az  elnökség által felvetett és jóváhagyott problémák megoldására, célok elérésére az Alelnökök építenek Munkacsoportot, Támogató Tag és Segítő tagok bevonásával.

Tanácsadó Tagok            
A szövetség olyan nagy szakmai tapasztalattal rendelkező tagjai, akik tapasztalatuk átadásával, konzultatív szerepkörben meghatározó szereplői a munkacsoportoknak. Az ő munkájukon keresztül válik átmenthetővé a szövetség céljainak érvényesítése során az akár évtizedek alatt megszerzett tapasztalat. A kitűzött célok tematikája szerint az Elnökség kéri fel a Támogató Tagokat.

Segítő Tagok
A szövetség olyan, fiatal, aktív tagjai, akik adott tárgyú tapasztalatuk és élethelyzetük miatt képesek biztosítani az egy-egy kitűzött cél elérése érdekében elvégzendő részletes munkarészeket, egy Alelnök és a Támogató Tag iránymutatása szerint.

Aktív Tagok
A szövetség olyan tagjai, akik részt vesznek a szervezet munkájában. Ők válhatnak Támogató vagy Segítő tagokká abban az esetben, ha olyan munkacsoport épül, amelyben az ő tudásuk kamatoztatható a legkedvezőbben.

Passzív Tagok
Olyan tájépítészek, akik jelenleg még nem tagjai a szövetségnek, de hisznek abban, hogy egy szakmai szervezet erősebb súllyal képes képviselni, érvényesíteni közös szakmai céljainkat a társadalomban, mint az egyének. A szövetség számít rájuk.

Ügyvitel
Az Elnök, egy kijelölt Alelnök és a Titkár közösen irányítják a Szövetség operatív ügyviteli rendszerét.
Kommunikáció. Az Elnök, a Titkár és a Külügyi titkár közösen irányítják a Szövetség külső kommunikációját.

A szövetség célja:
    
•    A kert- és tájépítészet hagyományainak ápolása és új irányainak keresése, a tájépítészeti minőség javítása, a környezet természeti és kulturális értékeinek megőrzése és bővítése valamint komplex ökológiai rendszerének javítása, a szakterület társadalmi szerepének növelése, érdekeinek hatékony képviselete.
•    A tájépítészet ügyének és a tájépítészek segítése.
•    Szakmai minőség fejlesztése továbbképzéssel és minőségfelügyelettel.
•    Szakmai érdekérvényesítés megerősítése szakterületünkre hatást gyakorlók irányába.
•    A tájépítészet társadalmi ismertségének és elfogadásának javítása.
•    A szakmán belüli kohézió erősítése.
•    A Szövetség tagságának bővítése.

Tevékenységi körök:

•    Az épített és az ember által használt természetközeli környezet átfogó – ökológiai, gazdasági, társadalmi és esztétikai szemléletű alakítása.
•    A műszaki szemléletű tervezés, irányítás, gondolkodás elmozdítása az átfogó, ökológiai alapú megközelítés felé.
•    A szakmai célok eléréséhez, bemutatásához rendezvények, kiállítások, konferenciák szervezése,
•    hasonló szakmai rendezvényeken való megjelenés, a nemzetközi szakmai szervezetek munkájában való részvétel (IFLA, EFLA).
•    A tervezési rendszer és tervezési jogosultság összehangolása kiemelt figyelemmel a köztér, közterület, zöldfelület, valamint a tájrendezés
    tartalmára és a tervezési jogosultság, az engedélyezési és ellenőrzési tevékenység szabályozására.