Parkrekonstrukció Dégen

Kategória: 

 A Forster Központ vagyonkezelésében lévő dégi Festetics-kastély parkja Közép-Európa egyik legnagyobb angolkertje. Ezév nyarán zárult le az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében elnyert pályázati finanszírozásból 2012-ben kezdődött helyreállítás I. üteme, melynek során eredeti formájában újult meg a mintegy 300 hektáros kastélypark egyik legfontosabb része, a Parktó és környezete.

 Az összesen mintegy 1,8 km hosszú tórendszer kastéllyal szemközti szakaszából és a hozzá kapcsolódó árapasztó csatornából több mint 40 ezer köbméter iszap kikotrására került sor. Újjáépült a Hollandi-ház szigetére vezető faszerkezetű gyalogoshíd, valamint négy további híd is. Fák százainak és cserjék ezreinek ültetése, idős faegyedek ápolása és több kilométer sétány újjáépítése egészítette ki a munkákat.
Most a II. és a III. ütemmel, amelynek támogatási összege összesen 540 millió forint, folytatódik az angolkert helyreállítása. A három projekt együttes célja, hogy történetileg hiteles formában állítsa helyre a park kiterjedt vízrendszerét. Célkitűzése szerint sor kerül a csaknem másfél kilométer hosszú, 11,3 hektár területű ún. Szerpentin-tóból kikotrására (így kikerül belőle az elmúlt évtizedekben felhalmozódott hatalmas mennyiségű, 127 ezer köbméternyi anyag), a partvonal rekonstrukciójára és az áradásokat meggátló csatornarendszer rendezésére. Ezzel nemcsak a vízi ökoszisztéma egyensúlya áll helyre, de megszűnik az árvízveszély is, amely a szélsőséges időjárási viszonyok és az elmúlt évtizedekben végzett meggondolatlan beavatkozások következtében igencsak felerősödött, és jelentős károkat okozott. A vízi- és nedves élőhelyek megőrzésével, létrehozásával, illetve helyreállításával sokat tesz a projekt a természeti értékek védelméért. Hozzájárul továbbá a kastélypark térszerkezetének helyreállításához, az eredeti látványkapcsolatok visszaállításához is, amely – tekintettel a park kivételesen nagy, mintegy 300 hektáros méretére – további ütemek által valósulhat meg a maga teljességében.

A projektek gazdája a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, konzorciumi partnere a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. és Dég Község Önkormányzata. A II. ütem magában foglalja az Alsó és Felső Szerpentin-tó teljes kikotrását, a két tószakaszt elválasztó vízszintszabályozó műtárgy rekonstrukcióját. A projekt részeként megújul a Szerpentin-tó parti sávjának értékes növényegyedekben gazdag zöldfelülete is. A III. ütem – kapcsolódva a Szerpentin-tó rekonstrukciójához – magában foglalja a Festetics-sírdomb körüli tó és a déli árapasztó-csatorna teljes kikotrását, a sírdomb fölötti vízkormányzó műtárgy, valamint a sírdomb körüli tavon és a Kislángi árapasztó-csatornán átvezető gyalogoshidak rekonstrukcióját.
A projektek részeként megújul az érintett vízfelületek gyepes parti sávja, valamint a Szerpentin-tó északnyugati oldalán a sírdombig vezető sétaút is. Az egyedülálló tórendszer partvonalainak rekonstrukciója történeti kutatás alapján, műemlékileg hiteles módon valósul meg. A közelmúltig elbozótosodott növénysávban álló, rendkívül értékes történeti fák (pl. rekordméretű virginiai borókák, szomorú kőrisek, kocsányos tölgyek) megőrzése szintén fontos cél.
A projektek a szemléletformálás eszközeivel is hozzájárulnak a kulturális és természeti értékek megőrzéséhez. A látogatók számára tájékoztató és növényismertető jeltáblák, digitális látványterv, kiadványok készülnek, valamint a kastélyban található kiállítás bővítése valósulhat meg ismeretterjesztő film vetítésével, illetve interaktív kiállítási makett bemutatásával.

A 2015 őszére elkészülő munkák az eredetileg 300 hektár kiterjedésű történeti kastélypark teljes rekonstrukciójának első nagy lépését és egyúttal a legnagyobb volumenű kert-helyreállítást jelentik hazánkban a II. világháború óta.

ADATOK

A szerződés tárgya:

„A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója"

    II. ütem: A szerpentin tó és a kapcsolódó kastélyparki terület helyreállítása (KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0014)
    III. ütem: A sírdomb körüli parkterület és a déli árapasztó csatorna helyreállítása” (KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0014)

Szerződéskötés időpontja: 2014.10.06

A Kivitelezés határideje: (egyben a projekt fizikai befejezése): 2015.09.20

A projektek fedezete:

II. Ütem
Eredeti Támogatási szerződés szerint a támogatás:249.998.901,- Ft
+ a Vadex Mezőföldi Zrt projektre visszaforgatott bevétele:200.000,-Ft
+ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről a támogatás megemelése:19.387.945,- Ft

II. Ütem összesen rendelkezésre álló fedezete bruttó:269.586.846,- Ft

III. Ütem
Eredeti Támogatási szerződés szerint a támogatás:249.999.741,- Ft
+ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről a támogatás megemelése:19.932.854,–Ft

III. Ütem összesen rendelkezésre álló fedezete bruttó:269.932.595,- Ft

forrás: www.forsterkozpont.hu/

Hozzászólások

Mindhárom ütem engedélyezési és kiviteli terveit a Tér-Team Mérnök Kft. készítette. Vezető tervezők Szabó Gábor - tájépítész mérnök és Rédly László építőmérnök. Tervezők: Kovács Ferenc (tájépítész), Móczárné Jobbágy Réka (építőmérnök), Végső Gergely (tájépítész mérnök), Zámbó Nóra (tájépítész mérnök).

Egy igazán szép és összetett projekt :)