Miénk itt a tér!

Kategória: 

Fővárosunk egyik legdinamikusabban megújuló városrésze a Középső-Ferencváros, melynek épületállománya mellett közterületei, utcái terei is fokozatosan arculatot váltanak, megfiatalodnak.

Fővárosunk egyik legdinamikusabban megújuló városrésze a Középső-Ferencváros, melynek épületállománya mellett közterületei, utcái terei is fokozatosan arculatot váltanak, megfiatalodnak. E tudatosan átgondolt rehabilitációs program városszerkezeti és zöldfelületi szempontból is kiemelkedő eleme a Ferenc tér felújítása, funkcionális és kertépítészeti újraalkotása. A környező, fokozott ütemben átalakuló lakótömbök természetes fórumszerű központja a tér, amely kialakult és tervezett funkciói szerint pihenő- és játszókert, többfunkciós városi tér, találkozóhely és gyalogos csomópont.

Javaslatunk szerint értékéhez méltón kell kezelni ezt a városi teret, igényes és korszerű kertépítészeti és építészeti kialakítással, de kerülve a túlépítést és a zsúfoltságot, megtartva a városi közkert értékes zöldfelületi adottságait, a városrészben szinte egyedülálló faállományát. A jelenleg több helyen feleslegesen szabdalt tér egységének helyreállítása illetve kialakítása érdekében javasoltuk a tér belsejéről a gépkocsiforgalom kiiktatását, ennek a tér határoló útjaira való korlátozását csillapított forgalomtechnikai megoldással. Így lehetővé vált a városi közkert egységes téralakítása, gyalogos, pihenő, játszó területként való komplex kiépítése, amely alkalmas reprezentatív feladatok ellátására és időszakos rendezvények befogadására is.

IX. Budapest, Ferenc tér megújítása

A tér és a park új képének kialakításához a térfalakat biztosító fás növényzet mellett nagyban hozzájárult a járószint nagyvonalú kialakítása: nagy összefüggő gyepfelületek, pavilonok, díszburkolatok, a legreprezentatívabb részeken kialakított egynyári és évelő virágágyak, valamint a tér központi elemeként megjelenő vizes plasztika egymáshoz kapcsolódó rendszere. A tér berendezése az építészeti elemek mellett és a funkcionális terekhez kapcsolódó eszközökön (ülőbútorok, játszószerek, kertberendezések, stb.) túl igényesen megoldott térvilágítással, pergolákkal, ivókutakkal, plasztikákkal egészült ki.

A téren nagyságrendileg a jelenleg meglevő zöld- és holtfelület arányt tartottuk fenn, az élő és holtfelületek struktúrájának jelentős átrendezésével. A jelenleg meglevő, részben hulladékfelületként funkcionáló aszfaltos, kavicsos és földes felületek helyett ezek mértékét meg nem haladó holtfelületként jelennek meg a díszburkolattal ellátott sétányok és terek, melyek nagy részben árnyékoltak a burkolatba ültetett illetve meghagyott fák által.

Ezen felül, új típusú felületként jelenik meg a parkból korábban hiányzó víz, a tér központi reprezentatív díszburkolatához kap-csoltan, két dekoratív csobogós-vízmedencében. A pavilonokhoz kapcsolva, a dísztér legdekoratívabb részein burkolatba helyezett egynyári virágágyak oldják az épített elemek horizontális és vertikális elemeinek egyes találkozási pontjait. A nagyfelületű, igényes díszburkolattal ellátott központi téren számos térplasztika, képzőművészeti alkotás elhelyezésére nyílik lehetőség A két kisebb, megközelítően kör alakú elosztótér centrumában ivókút, szélén ülőbútorok, pergola elhelyezését terveztük.

Szerzők: 

Kovács Miklós, Sári István, Burányi Endre, Szász Zoltán

Munka helye: 
Budapest XI. kerület, Ferenc tér
Terv: 
IX. Budapest, Ferenc tér rendezése
Elkészült: 
2004-2006