Megvalósult munkák

Szécsény és Hatvan kastélyparkjainak helyreállítási munkái

Szécsény, Forgách-kastély parkja A címben felsorolt helyszínek helyreállításai az „Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzésére” című nyertes PHARE program részei voltak az Észak Magyarországi Régióban. 40 éve kezdtem, a mostanra kiteljesedő megvalósuláshoz elérkezve adok áttekintést az időközben is állandóan alakuló műemlékvédelem - örökségvédelem e szép eredményeiről. A folyamat nem állt meg, ma is aktuális.

Gyula, a múlt és a jövő találkozása

A terület közlekedési problémáinak feloldásával párhuzamosan egy olyan téregyüttes kialakítása volt a tervezési cél, mely a város XXI. századi kapujaként szolgál. Vonalvezetését tekintve az egyszerű, mértani formák tárják fel a teljes átláthatóság, tiszta térszervezés figyelembe vételével a teret. Cél volt a zöldfelület növelése.

Római kert lakóépület tetőkertje

Stúdiónk tervezési feladata az volt, hogy megtalálja a minden szereplő számára elfogadható és a lakáspiacon is értékként megjelenő átmenetet Tima Zoltán olasz eleganciájú, architektonikus tetőkertje és a Megrendelő mini Colosseumot, hippodromot és műromokat javasló víziói között. A feladat megoldása, hála a kimagasló minőségű kivitelezésnek is, olyan szinten sikerült, hogy a kert 2004-ben elnyerte az „Év Kertje” pályázat különdíját.

Kopaszi gát - Lágymányosi öböl revitalizációja

Budapesten a Duna lágymányosi szakaszát a XIX. század végén rendezték, a folyamot párhuzamművek közé szorították.  A Kopaszi gát ennek a párhuzamműnek a része. A Duna vízszintingadozása 8,5 m, valamint a terület egy része az árvízvédelmi vonalon kívül helyezkedik el.

A szászrégeni Malomárok tájépítészeti rehabilitációja – I. Szakasz

2010/2011-ben a helyi önkormányzat megbízásából készítettünk szabadtérépítészeti engedélyezési, majd kiviteli tervet a malomárok egy viszonylag rövid, de elhelyezkedését tekintve talán legfontosabb szakaszára. Jelen megbízást a Román Kormánynak az a törekvése is segítette, amely szerint 2030-ig Romániában a városok zöldfelületi ellátottságának el kell érnie a 35 m2/főt.

Cervia (I)

A helyszín egy tengerparti olasz üdülőváros, ahol évente megrendezésre kerülő kertészeti kiállítás keretében, meghívott európai városi kertészetek ideiglenes kertépítészeti alkotásaikkal öltöztetik fel a zöldfelületeket.

Gödöllő, királyi kastély

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2008 februárjában megbízta a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Kert- és Szabadtértervezési Tanszékét a gödöllői Királyi Kastély Felső kertjének kertépítészeti rekonstrukciós tervének elkészítésével. A megbízás értelmében a rekonstrukciós munka több ütemben készül el. Jelen munka a teljes Felső kert elvi rekonstrukciós kertépítészeti tervét illetve az I. ütemben megújítandó kertrész kivitelezési munkáinak állását mutatja be.

Vác - Gyakorlóváros

Vác - Gyakorlóváros Az együttműködés az egyetemisták és a város szakmai, politikai vezetői, valamint a közélet képviselői közötti közvetlen kapcsolatokon keresztül valósul meg: a hallgatók terveit a város szakmai vezetői - a főépítész és a környezetvédelmi vezető - véleményezik, az elméleti jellegű tanulmányokat poszter kiállításon mutatja be a testületnek és a város polgárainak. A közvetlen kapcsolat lehetővé teszi, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek a város irányításába.

Bethlen István gróf sírhelye

Budapest, Fiumei úti sírkert - 12/2 parcellájában található Bethlen István gróf sírhelye, amelyet Almási Balázs tervezett.

Múlt a jelenben

Monoszló Monoszlón épült egy ház, készült egy kert Murka István, Balogh Andrea, Majoros Csaba tervei alapján. Magától értetődően, a környezettel és az előzményekkel összhangban újították fel a régit, egészítették azt ki kortárs elemmel, illesztették be a még újrahasznosítható bontott anyagokat. Természetesen.

Oldalak

Subscribe to Megvalósult munkák