Megújult-átépült a Nagykanizsán az Erzsébet tér

A város vezetése elhatározta, hogy a belváros építészeti és jellegzetes városszerkezeti különlegességeit, valamint a város lakosainak a vendéglátáshoz és a kereskedelemhez kötődő affinitását gazdaságfejlesztő módon használja ki. A terek láncolatáról készült közterületfejlesztési és forgalomcsillapítási terv 2010-ben Brüsszelben alapított településtervezési és területfejlesztési különdíjában részesült.

A Horvátország határának közelében lévő nagyváros a földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős határmenti kereskedelmi forgalmat bonyolított le és a lakosság egy jelentős része ebből profitált. A kereskedelem jelentős vendégforgalmat is indukált: szálláshelyek biztosítása és a vendéglátás jelentős bevételt és foglalkoztatást jelentett a városnak. A délszláv háború következtében ez a fajta idegenforgalmi igény erősen lecsökkent. A város vezetése elhatározta, hogy a belváros építészeti és jellegzetes városszerkezeti különlegességeit, valamint a város lakosainak a vendéglátáshoz és a kereskedelemhez kötődő affinitását gazdaságfejlesztő módon használja ki. Ehhez az ideához tartozott a belváros forgalomcsillapítását előirányzó közlekedésfejlesztési koncepció. Ennek a koncepciónak a feltétele volt az M7 autópálya megépülte és ezáltal a régi 7-es út forgalma már nem terheli a város történelmi központját. A tervezett új forgalmi rend nagyobb teret enged a gyalogos és kerékpáros forgalomnak és így válik a forgalomcsillapítás látogató- és környezetbaráttá.
 
 
Fő utca – terek által érintett terület
 
A város távlati fejlesztésként elfogadta a Fő utca Eötvös tértől az Erzsébet térig terjedő forgalomcsillapítási tervét, mely a Fő utcán megtartotta a „lassított” gk. forgalmat úgy, hogy leszűkítette a gk. mozgásteret.
Ez a terv a jelenleginél szélesebb gyalogos járdákat és forgalommentes gyalogos zónát biztosít az Eötvös tér – Széchenyi tér – Deák tér – a Fő utca kiszélesedett járdaszakaszain keresztül egészen az Erzsébet térig. Az így kialakult fizikai feltételek megteremtik Nagykanizsa történelmi belváros utcaképének megújulásának lehetőségét.
 
A terek láncolatáról készült közterületfejlesztési és forgalomcsillapítási tervünk 2010-ben Brüsszelben alapított településtervezési és területfejlesztési különdíjában részesült.
Tehát tervezési feladatunk, az izgalmas, történelmileg kialakult térrendszerek gyalogos zónákkal történő összekapcsolása volt úgy, hogy új városi kapcsolatrendszerek, találkozási pontok, közterületi funkciók  jöjjenek létre. Ezeken kívül ez a fejlesztés indukál majd egy, a tömbbelsőket is feltáró városi strukturális váltást is.
 
  
 
 Európai Uniós Pénzügyi támogatással 2012-ben megépült. A terek láncolatából a legnagyobb elem az Erzsébet tér.
 
Az Erzsébet tér a fejlesztési koncepció egyik befejező eleme és egyben a Fő utca által felfűzött közterek legjelentősebbike.
A térrendezés koncepciója volt, hogy egy jelentős térépítészeti tengelyt építsünk ki a Városháza épületével párhuzamosan a Vasemberháztól a Szentháromság szobor parkjáig. Ennek a nagyszabású tengelynek a végső formája az Önkormányzattal történt többszöri egyeztetések után alakult ki.
 
A téren kialakított gyalogos burkolatokon a fagyálló klinkertégla és a gránitzúzalék felületű préseltbeton térkő sajátos struktúrája rajzolódik ki. A térburkolat és a zöldfelület határán valami a térburkolati ornamentika rasztercsíkjai fagyálló mészkőlapokból készültek.
A tér eredeti faállományát maximálisan védve alakult ki a tér zöldfelületi rendszere. Az új zöldfelületstruktúrája gazdagodott élősövényekkel, virágfelületekkel és jelentős gyepes parterekkel.
A tengely elemei a Vasemberháztól indulóan a következők:
 
  
 1. A 40 m átmérőjű körönd, melynek centrumában egy 14 m átmérőjű szökőkutakkal díszített kör alakú, faragott kőszegélyes díszmedence díszlik.
  A körönd Városház felőli oldalán jelöljük ki a tér névadójának Erzsébet királyné szobrának helyét.
 2. A tér középső nagy burkolt területe a rendezvények és vásárok, szabadtéri kiállítások megrendezésére lesz alkalmas.
A nagy térburkolat keresztirányú tengelyében a következő térépítészeti elemek elhelyezését javasoljuk:
 • márvány intarziás centrum
 • talajsíkban elhelyezett szponzorok által vásárolható kőlapok, melyeken ősi címerek mutathatók be
 • led fényes ülőkockák.
 1.  A tér második körönd eleme zárja be a hosszanti tengelyt. Ennek a köröndnek a centrumába kerül majd a zenepavilon.
Az alsó köröndhöz kapcsolódva két, a város múltjához kapcsolódó jellegzetes térépítészeti elem fejezi be az Erzsébet teret.
 • a közelmúltban feltárt városfalak maradványainak szimbolikus bemutatása
 • a testvér városok kútjának képzőművészeti megfogalmazása
 • egy új szakrális tér jön létre az árnyas fák közé a áthelyezett, a város régi szentháromság szoborcsoportjával.
     
 
A terek láncolatának további elemeit a város tovább fogja építeni.
 
A téren található képzőművészeti alkotások szerzői:
 
Testvérvárosok kútja
Párkányi Péter egyéni vállalkozó,szobrászművész
(művésznevén: Párkányi Raab Péter)
 Vár- és városmakett
Szemenyey Nagy Tibor szobrászművész
Szentháromság szobor
Crotos Overcome Alkotóművészeti Kft.
Képviseli: Ludányi Gábor
Erzsébet királyné szobor
Bencsik Alkotóközösség  Művészeti KFt.
Képviseli: Schrödl Péter

 

Szerzők: 
generál tervező/ Közlekedés tervezés: Pro Urbe Kft.
Vezető tervező: Szálka Miklós
Tervező: Dulitz László
 
Tájépítészet:Land-A Kft.
Tájépítész vezető tervező: Karádi Gábor (Táj-Consult Bt.)
Tájépítész munkatársak:
Land-A Kft.: Homanné Huszti Bernadett, Mohácsi Veronika, Zsovák Ildikó
Táj-Consult Bt.: Karádi Kata
Munka helye: 
Nagykanizsa, Erzsébet tér
Terv: 
2010
Elkészült: 
2012