LA Hippocampus – Tájakadémia és alkotótábor 2013

Kategória: 

Idén először, hagyományteremtő szándékkal indítjuk el a Magyar Tájépítészek Szövetsége alkotótáborát. Valami nagyon újat akarunk. Valami nagyon régit akarunk… A tájépítészeti alkotó folyamat során ezért a műszaki és ökológiai ismeretek mellett szükséges a kor filozófiájának ismerete. Emellett elengedhetetlen az érzékenység és az adottságokhoz való alkalmazkodás, az alázat.

Idén először, hagyományteremtő szándékkal indítjuk el a Magyar Tájépítészek Szövetsége alkotótáborát. Valami nagyon újat akarunk. Valami nagyon régit akarunk…
Cél- és feladat-meghatározás:

Az LA több jelentésű betűszó: Tájakadémia (Landscape Academy), Tájépítészet (Landscape Architecture), Szabadművészetek (Liberal Arts) és Land Art rétegei vannak.

A Hippocampus kifejezés szintén több jelentéssel bír: utal a tájépítészeti gondolkodásra (hippocampus: az agy egyensúlyteremtésért és a térbeli tájékozódásért felelős része), az egyetemen kívüli képzésre (hippo=túl, a campuson túli képzés), valamint a diákokra (hippocampus=csikó-hal).

Valljuk, hogy a tájépítészet olyan tevékenység, amely mindig a természetre való reakcióként jelenik meg, a tájépítészeti alkotások pedig az ember (az egyén és a társadalom) és környezete viszonyát tükrözik. A tájépítészeti alkotó folyamat során ezért a műszaki és ökológiai ismeretek mellett szükséges a kor filozófiájának ismerete. Emellett elengedhetetlen az érzékenység és az adottságokhoz való alkalmazkodás, az alázat.

A Tájakadémia létrehozásával egy olyan, egyre növekvő űrt igyekszünk pótolni, amely a felsőoktatás nehezedő helyzetéből fakad: olyan előadókat és előadásokat sorakoztat fel, akik meghívására, illetve amelyek megtartására nincs módja a felsőoktatási intézményeknek. Emellett az alkotó gondolatok megszületésének, a művészi alkotó folyamat végig vitelére nagyon korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre az egyetemi oktatás során. Az egyetemi tömegképzés és a frontális oktatás ellensúlyozásaképp itt kis csoportokban, egyetemi hallgatók, oktatók és szakmagyakorlók együtt gondolkodva tárják fel az ezredforduló problémáit és az ezekre adható válaszokat.

A tájakadémia innovatív jellegét az alkotó folyamat adja. Akárcsak az egykori görög „Academia”-n (Platón olajfaligetében), a szabadban tartjuk beszélgetéseinket, közel kerülve a helyhez, a tájhoz. Az elméleti képzés mellett a diákok az élő és holt anyaggal közvetlenül is kapcsolatba kerülnek land art alkotások létrehozása során. A diákok rotációs rendszerben minden csoportvezetőt megismernek.

Célcsoport: tájépítészek, építészek, formatervezők valamint helyi lakosok, turisták
 
Helyszín: Balatonboglár, Szent Erzsébet emlékpark, Varga Béla Kulturális Központ (rossz idő esetén)

A balatonboglári Szent Erzsébet emlékpark a Kápolnadombon, a város történeti magjában helyezkedik el, számos műemlék található itt. Ugyanakkor jelentős természeti értékkel bíró növényállománnyal rendelkezik. Mindezeken túl ez a hely volt a magyar avantgard születési helye az 1970-es években. A hely akkori művész felfedezői is ráéreztek a hely, a táj alkotást ösztönző erejére

PÉCSI MŰHELY: Land Corrections kiállítás (1972 júlus 6-12.) – Kismányoki Károly

A progresszív kultúra hagyományát később a Kaposvári Csiky Gergely Színház nyári előadásai és a kápolnatárlatok folytatták. A területen tehát évtizedek óta a hagyomány, a múlt találkozik a progresszivitással.
Sajátos kötődés, hogy a tájépítészek által létrehozott TÁJÉK Alkotócsoport első megmozdulása is itt volt, az épülő M7 autópálya területén.

TájÉk Alkotócsoport: Göröngy. Balatonboglár, 2004.március 27-28.

 
 A város integrált városfejlesztési stratégiájára alapozott akcióterületi terve e területre közösségépítő kulturális funkciójú közpark kialakítását írta elő. Az egyedi kertépítészeti elemeket felvonultató park építése 2013. tavaszán fejeződik be, számos új, alkotásra és közösségi eseményre alkalmas teret létrehozva. A város zöldfelületi stratégiája is a területre közösségépítő programokat és kortárs alkotótáborok javasol.
 
A foglalkozások ezen a különleges atmoszférájú helyen lesznek, és csak rossz idő esetén vesszük igénybe a helyi művelődési központot (Varga Béla Kulturális Központ).
A fentiek miatt Balatonboglárt állandó helyszínnek szánjuk a Tájakadémia számára.

2013. évi program: „Hagyomány és haladás”

Időpont: július 12-19.

A reformkorra utaló jelmondatot választottuk mottóul, bízva egy új reformkor kialakulásában.

2013-ban a központi téma a hagyományőrzés és a progresszió kapcsolatát elemezzük. Korunk betegsége az eredetiség hajszolása és a neofilia. Ugyanakkor gyakran érezzük, hogy a haladást akadályozhatja az értékek merev védelme. Idén e két hatás közötti egyensúly elemzése a célunk. Balatonboglár kiváló helyszín e témában, hiszen építészete is több kiváló példát mutat (Kotsis Iván és Nagy Tamás templomai) az egyensúlyteremtésre.

Kotsis Iván: Katolikus templom
Nagy Tamás: Evangélikus templom

Társult téma a hulladék kérdésköre lesz, az alkalmazott anyag a fa. A fahulladék gyakorlati hasznosíthatóságától kezdve a gyomfák terjedésének ökológiai problémáin át az anyag és energia körforgásának vagy az állandóság és a múlandóság elméleti, filozófiai kérdéséig számos oldalról közelítjük meg a kérdéskört. A résztvevők az oktatáson és együtt gondolkodáson túl a gyakorlati, művészeti alkotó tevékenységen keresztül ismerkednek meg az anyaggal és annak alakíthatóságának lehetőségeivel és korlátaival.

A bő egy hetes nyári egyetemen és alkotótáborban a köztéri művészet és a land art kapcsolatát elemezzük. Hogyan tud találkozni a helyi hagyomány a kortárs formákkal? Milyen alkotói mozgástér van egy műemléki környezetben? Hogyan vonható be a természet a művészi alkotás folyamatába? Miért szükséges és hogyan valósulhat meg az alázat a kulturális, épített és természeti örökség iránt? Milyen az állandóság és a múlandóság, az élő és az élettelen viszonya egy köztéri alkotásban? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ formatervező, képzőművész, tájépítész, építész egyetemi hallgatókkal. Az alkotás alapanyagát a land art alkotásokhoz helyi anyagok, illetve vásárolt növények adják.

A résztvevők 5-9 fős csoportokban, vezető segítségével egy olyan alkotást hoznak létre, amely a felvetett kérdésekre reagál. A diákok napközben terveznek és alkotnak, délutánonként pedig előadásokat hallgatnak, amelyek célja az ismeretek bővítése, a gondolatok indukálása. A csoportoknak saját csoportvezetőik lesznek, de e szakemberek rotációs rendszerben más csoportokkal is gondolatokat cserélnek. 

Dömötör Tamás PhD
elnök
Magyar Tájépítészek Szövetsége