Karmacs község Településrendezési Terve

Karmacs a Keszthelyi kistérség északi részén, Zalaszentgróti kistérség határán, Keszthelytől 10 km-re és Hévíztől 8 Km-re fekvő 800 fő körüli lélekszámú közösség. A település természeti értékekben gazdag, térszerkezeti és környezeti adottságai mind a lakás, mind az idegenforgalom számára kiválóak.

Tájvédelem és településrendezés

Karmacs a Keszthelyi kistérség északi részén, Zalaszentgróti kistérség határán, Keszthelytől 10 km-re és Hévíztől 8 Km-re fekvő 800 fő körüli lélekszámú közösség. A település természeti értékekben gazdag, térszerkezeti és környezeti adottságai mind a lakás, mind az idegenforgalom számára kiválóak.

A településrendezési eszközöknek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének (2000. évi CXII. Tv, Btv.) szigorú előírásaival összhangban kell megfelelő keretet, feltételeket biztosítani a lakóterületek mértéktartó mennyiségi növekedéséhez, a gazdasági élet, ezen belül az idegenforgalom fejlesztéséhez. A tájrendezési és értékvédelmi vizsgálatoknak, a javaslatoknak fontos alátámasztó szerepe jut a települési környezet jó minőségének, a természeti értékeknek a megőrzésében, a településrendezési eszközök megalapozásában. A „Balaton törvény” az érintett települések fejlesztési, rendezési, építési, lehetőségeinek a táj- és természetvédelmi célok és érdekek kiemelt védelme mellett szab kereteket.

Szerzők: 
Generál tervező: Cseri Gabriella (Tér-T-rend Kft.)
Tájépítész tervező: Tóthné Pocsok Katalin (Topoland Bt.)
Munka helye: 
Karmacs
Terv: 
2007-2010