Landezine

IFLA - Landezine LIVE 4 nemzetközi szimpózium

IFLA International symposium Landezine LIVE 4: 2018. október 13. - 10:30 - 19:00, szombat International symposium Landezine LIVE 4 / HafenCity University, Hamburg, 13 October 2018 LILA – Landezine International Landscape Award 2018 winners and jury members will explore ‘attitudes’ in landscape architecture. Speakers are internationally renowned and distinguished landscape architects from USA, Sweden, France, Netherlands, Switzerland, Russia, Kenya and Germany.  
Subscribe to Landezine