Beszámoló a 2014. Évi KőZöld programról

Címkék: 

A KőZöld Program célja, hogy a városhasználók figyelmét felhívja a minőségi szabadterek fontosságára, rávilágítson, hogy viszonylag kis beavatkozással is lehet színvonalas környezetet létrehozni. 2014. májusában, a 10 éve szervezett „Szabad teret a tájépítészetnek” című akcióhoz hasonló közterületi minőségjavító akciót szerveztünk, ezúttal a XVII. kerületben. Az íráshoz kisfilm is csatlakozik!

A KőZöld program alapgondolata 10 éve született meg, első akciónk a Móricz Zsigmond körtér Gombájában rendeztünk egy sikeres és látványos térátalakítást. 2011-től kisebb „villámakciók” segítették a program életre keltését, fejlődését, majd diák-társszervezetünk (Rerrich Béla Szakkollégium) is csatlakozott egy iskolai környezetalakítási és kutatási programmal 2012-2013-ban. 2014 májusában újabb elemmel folytattuk e hagyományt folytattuk, remélve, hogy rendszeressé válnak az ilyen, „konszolidált gerillakertészetnek” is felfogható akciók.

Olyan helyszíneket választunk, amelyek igen frekventáltak, de valamilyen oknál fogva mégis kiesnek a városüzemeltetés intenzív környezetalakító tevékenységéből. Az ilyen, sokszor „hulladékzöld”-nek nevezett területek azonban szintén hasznos ökológiai szereppel bírhatnak, és látványos környezet alakítható ki rajtuk.

A helyszín kiválasztása sok időt vett igénybe, mert nehéz volt olyan önkormányzatot találni, amely megfelelő helyszínt és hátteret, és későbbi fenntartási szándékot mutat. A XVII. kerületben nyitottság mutatkozott, de a kiszemelt területet az önkormányzat maga újította föl. Emellett illeszkednünk kellett a forrásaink korlátaihoz is. Végül 2014. tavaszán a helyszínválasztásunk a XVII. kerület újonnan felújított főtere mögötti zárványterületre esett.

A legzöldebb helyeken is van mit tenni. Rákosmente a főváros legnagyobb kerülete, jelentős zöldfelületekkel. Tudjuk azonban, hogy e területek folyamatos felújítást, karbantartást igényelnek. Rákoskeresztúr városközpontja jelentős minőségi változáson ment keresztül az elmúlt években: a központban elhelyezkedő buszpályaudvarból színvonalas köztér lett. A fejlesztés azonban nem terjedhetett ki a teljes környezetre. A Fő tér „hátsó udvara” lett célterületünk (Pesti út és Kaszáló utca sarka). E háromszög alakú terület számottevő zöldfelülettel bírhat, ugyanakkor a zöldterület melletti kis teresedés találkozási pont, pihenőhely is lehet a szomszédos gyógyszertár és fodrászat látogatói számára. A beavatkozásunk tehát egyben egy kísérlet is: lehetséges-e egy igen frekventált és látványos központi tér mögötti zárványon hasznos és minőségi teret létrehozni?

A program úttörő jellege miatt először a szakmai körökben lett meghirdetve, de részt vettek az eseményen középiskolások, gyermekek és egyéb civil szervezetek képviselői is. A terület kis mérete nem tette lehetővé nagy tömegek mozgatását, így a résztvevők száma – bár nem mondható nagynak – a terület arányaihoz viszonyítva megfelelőnek bizonyult, a munka zökkenőmentesen folyhatott.

Az eseményen 20 fő vett részt, akik lelkesen végezték el a feladatot. Tekintettel arra, hogy egy nap alatt kellett mindent megvalósítani, ez igen szép eredménynek mondható.

A terület megújítására 2014. május 31-én került sor. A helyszínt Rákosmente önkormányzatának városüzemeltetési egysége közmunkások bevonásával készítette elő. Eltávolították a helyszínről a gyomfákat, hulladékot és a korhadt padelemeket.

Olyan mértékű beavatkozást kellett elterveznünk, amely egy nap alatt megvalósítható, ugyanakkor látványos. A munka alapvetően két részből, a növénytelepítésből és a padok felújításából állt.

A növénytelepítéshez előzetesen tereprendezést végeztünk. A területen gyakori volt az illegális parkolás, ami a talaj jelentős tömörödését eredményezte, így e részeket csákánnyal fel kellett törni, a „parkoló” kialakításához odahordott sittet el kellett távolítani. A növények jobb megmaradása érdekében jelentős mennyiségű termőföldet hozattunk. Az így kialakított domb fokozza a látványhatást, ugyanakkor megakadályozza a későbbi parkolást, amelyre – a növénytelepítés ellenére – számítanunk kellene.

  

 

A terep kialakítását követően a fákat és a cserjéket ültettük el, majd a gyomosodást és kiszáradást megakadályozó mulcs terítése, végül az öntözés következett.

A padok betonszerkezete megfelelő állapotban volt (egy kis javítás volt szükséges), így a feladat az ülő- és támfelületek felhelyezése volt. A színesre festett padelemek úgy lettek felhelyezve, hogy váltakozó színükkel játékosságot vigyenek a környezetbe.

Már az építés során nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a helyi lakosoktól és a környező üzletek dolgozóitól, vezetőitől. A felújított területet a kerületi lakosok gondozzák (hulladék eltávolítása, gyomlálás), a helyi önkormányzat végzi a növények öntözését.

Honlapunkon eredetileg a felújított területtől kissé távolabb eső terület megújítását terveztük, de végül a nagyobb zöldfelületi beavatkozás lehetősége miatt a gyógyszertár melletti rész mellett döntöttünk. A minőségi beavatkozás egyértelmű húzó hatását jelzi, hogy a megmozdulásunkat követően az önkormányzat az eredetileg tervezett területet kitisztította, növényekkel ültette be az addig üres ültetőágyásokat, javítva e terület környezetminőségét is.

Az önkormányzat pozitívan nyilatkozott az eseményről, és nyitott további hasonló megmozdulásokra. Érdeklődés mutatkozik a XVI. kerületből is hasonló látványos kisprojektek iránt.

Reméljük, hogy folytatódik a kezdeményezés, és máshol is találkozhatunk, hogy egy értékes, hasznos napot töltsünk el!

Szerzők: 

Dr. Dömötör Tamás elnök