A TÁGSZEM története - a kezdet - 2003

Kategória: 
Címkék: 
TÁGSZEM TÁjépítész Gondolkodók SZEllemi Műhelye. Egy szakma öntudatra ébredésének első jele. A Tágszem menüpontban folyamatosan közzétesszük a megszűnt fórumon összegyűjtött gondolatokat.

egy szakma öntudatra ébredésének első jele, ha képviselői érzik, hogy van véleményük a világról és az azt alakító folyamatokról

ha ez a vélemény markánsan más, de nem vehet részt a társadalom szellemi formálásában, akkor az a szakma csak önmagáért él, amíg el nem sorvad

a szellemi műhelyek, legyenek azok bármilyen beállítottságúak, a "középszer", a "tudatlanság" és a „gagyi" ellen veszik fel a harcot úgy, hogy közben egymással – és skizofrén módon – saját magukkal is dialektikus harcot vívnak

egy valami azonban mindig közös alapra helyez bennünket: lételemünk a tér, a forma, a gondolat, és az ezeket rendszerbe foglaló ökológia, amely mindig alázatra késztet, és arra tanít, hogy tág szemmel járjunk a világban...

…Az egész úgy indult hogy néhányan lementek a SZIMPLA-ba sörözni. A sörnek, a felgyülemlett szakmai indulatoknak, az információéhségnek, vagy ki tudja minek a következtében egyszer csak a DOLOG erjedni kezdett. Körvonalazódott a TÁGSZEM, s egyben felvetődött a kérdés: mi lehet az a közös pont, vagy gondolat, amely köré össze tudjuk gyűjteni az életkorra, nemre, felekezetre, politikai meggyőződésre, szakterületre nézvén rendkívül sokszínű szakmánk művelőit, és meg tudjuk szilárdítani a szakma hazai ismertségét. A vita végén a jelenlévők abban egyet tudtak érteni, hogy az egyedüli helyes út, ha "pozitív energiákat sugározva" azon munkálkodunk, hogy bekerüljünk a széles köztudatba és nem azt ismételgetjük egyéb szaktervezői vagy laikus csoportosulások felé, hogy mi mindent jobban csináltuk volna, csak mások elszívják előlünk a levegőt is. A legjobb stratégia, ha szépen csendben megismertetjük a közvéleményt a mi szemléletmódunkkal, tervezési technikáinkkal, és rávilágítunk a különbségekre, mindezt konkrét eseteket bemutatva, közérdeklődésre számot tevő tervezési, kivitelezési projektek szakmai kritikájával (a szívünknek tetsző és nem tetsző, vagy távlati veszélyeket hordozó elemek bemutatásával) , és a jobbítás szándékával.

Meggyőződésünk, hogy egy-egy ilyen kritika, tanulmány publikálása a külvilág (ebben az esetben elsősorban az építész társadalom felé) éppen olyan súlyú, és érdekképviseleti hatású lehet, mint egy önmeghatározó jogszabályé. Valahogy ilyennek kellene lennie a TÁGSZEM eszköztárának: így a tettek alapján ítéltethetn

Az elmúlt röpke fél évben számos téma felszínre került, egyes témákat jól megrágtunk, mások szinte észrevétlen hullottak vissza a „sárba”, és arra várnak hogy valaki újra felfedezze őket. Ennek a kiadványnak az a célja, ne csak a cikkek, cikktervezetek őrződjenek meg, hanem a belső viták is, amelyekből nem ritkán újabb gondolatbokrok virágoztak ki. Hisz az életben nem a végcél, hanem az odavezető út a legfontosabb…

Bardóczi Sándor

Megjelent a Tágszem oldalán 2003.07.01