A PÉCSI TÁVOLSÁGI BUSZPÁLYAUDVAR KÖRNYEZETÉNEK REVITALIZÁCIÓJA

Kategória: 

Heisenberger Éva diplomamunkájának tárgya a pécsi távolsági buszpályaudvar környezete, amely kapuként szolgál az induló és érkező helyi lakosok számára, továbbá regionális és országos forgalom színtere is. A terv a Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszékén készült 2013-ban.

A vasútállomás közelsége lehetővé teszi a különböző közlekedési eszközök összekötését, ám a két terület kapcsolata nem megfelelően biztosított a gyalogosok számára. Ezáltal a buszpályaudvar szűkebb környezetén kívül a vasútállomással való kapcsolatának kiépítése is fontos szempont, amellyel foglalkozni kell. A megfogalmazott két irány adja a kiindulási pontot, amelyre munkám során keresem a választ.

A választott helyszín igen jelentős, hiszen városi tengelyek találkozási pontjában fekszik, ezáltal városszerkezeti szempontból súlypontként jelenik meg. A helyszín jelenlegi állapota nem felel meg a használók igényeinek, ezért fejlesztése és átgondolása időszerű. A helyzet és a lehetőség felismeréséhez nagyban hozzájárult a helyszín ismerete, hiszen pécsi lakosként nemcsak a konkrét vizsgálatok, hanem az eddig gyűjtött tapasztalatok is segítenek. A téma aktualitása is fontos, hiszen Pécs városának vezetése felismerte a helyzet adta lehetőséget, ötletek fogalmazódtak meg, ám megoldás még nem született. Az igény a helyszín jövőjének megkeresésére adott, így az elkövetkező fejlesztések számára hátteret biztosíthat jelen diplomamunka.

Tervezési terület

Részletes tervezési terület

Munkám célja egy fejlesztési koncepció megalkotása, amely a terület számára megfelelő és átgondolt. Izgalmas és esztétikus környezet létrehozására törekszem, amely értékes funkciókkal bővíti a jelenlegieket, illetve megerősíti azokat. Fontos számomra a többfunkciós használat, így az aktuális használói kör által berendezhető terek is helyet kapnak a tervezésben. Mivel Pécs számára fontos mérföldkövet jelentett a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa cím, így véleményem szerint előnyben kell részesíteni a kultúra és a társművészetek megjelenését a szabad tereken is. A projektek és a programok megjelenésével együtt járt a turizmus nagymértékű fellendülése a városban. A kapuhelyzetek esetében erre is szükséges gondolnunk, mivel a látogatók jelentős része érkezik vonattal vagy busszal. A megfelelő fogadóterek kialakítására kell törekedni, amelyek számukra az első benyomást jelentik. A tervezési helyszín belváros közelében fekszik, igen frekventált pozícióban, amelyhez hozzájárul a számos városi funkció és szolgáltatás, így emiatt fokozottan látogatott. A terület városban elfoglalt központi elhelyezkedése karakteres és egyedi megoldásokat követel meg, olyan szabadtérrendszert kell megtervezni, amely az igények maximális kielégítése mellett a város számára kiemelt és fontos helyszínné válhat a jövőben, kiegészítve és tehermentesítve a belváros többi, esetleg túlhasznált, terét.

Látvanyterv - gyalogos sétány

Látvanyterv - gyepdombok

A tervezés több fronton zajlott. Egyrészt ennek a kapcsolatnak a megteremtése és megerősítése volt a cél egy nagyobb területen, majd ezek után egy kisebb, részletes terv készítése egy olyan területre, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a nagyobb terület életében. Ez a kiválasztott terület a buszpályaudvartól délre eső önkormányzati tulajdonú terület, amely jelenleg üresen áll.

A városi célok között szerepel egy intermodális csomópont létrehozása, amely egybefogja a különböző közlekedési eszközöket. Ennek hatására a buszpályaudvar értékes területe felszabadul, és egy második ütemként megvalósulhat annak az átépítése is. Diplomatervemben erre a területre is tettem javaslatot.

Látvanyterv - kültéri piac

Pavilonsor vázlatterv

A szűk tervezési területen új városi funkciókat helyeztem el, amelyek kiegészítik, illetve megerősítik a jelenlegi funkciókat. A vásárcsarnok épületéhez kültéri piacot kapcsoltam. Mellette egy burkolt, gyalogosoknak szentelt közlekedési zóna kapott helyet, amely több funkciós, így rendezvények, kültéri események helyszíne is lehet. Ehhez kapcsolódik egy ugyancsak multifunkcionális pavilonsor, amely a zöld, gyepes területekre vezet át, ahol hagyományos funkciók jelennek meg – játszó- és pihenőkert – de egy letisztultabb felfogásban. A pavilonsor a terv egyik nélkülözhetetlen eleme, amely egybefogja a területrészeket és szervezi a teret. Az önmagában is érdekes és figyelemfelkeltő alkotás egyben funkciókat is rejt magában.

A tervezett kialakítás kiszolgálja a látogatókat, és lehetőséget biztosít a terület maximális kihasználására. A megújult tér ezáltal alkalmas a különböző igények kielégítésére. Amíg a buszpályaudvar jelenlegi helyén marad, addig a tervezett tér megfelelő fogadótérként szolgál. A csomópont kiépülése esetén azonban a terület bevonásával egy egybefüggő, szoros kapcsolatot ápoló térrendszer jöhet létre, amely a belváros irányába vezet, és további funkciókat és szolgáltatásokat kapcsol a területhez.

Végeredményben a történeti és városi jelentőségű észak-déli irányú tengely, amely a történeti belvároshoz és a főtérhez vezet, egy alternatív útvonallal bővül. Ez az útvonal kiemelten foglalkozik a gyalogosok kiszolgálásával, illetve összeköti a városrész több zöldterületét is. Reményeim szerint ez a terület újra megtelik élettel, ezáltal bekapcsolódik a város keringésébe. Funkciói révén a történeti jelentőségű Széchenyi tér és Kossuth tér méltó „folytatása” lesz déli irányban.

Szerzők: 
Heisenberger Éva
Munka helye: 
Pécs
Terv: 
Diplomamterv 2013