A Fertőbozi láprét természetvédelmi bemutatásának terve

Kategória: 
Címkék: 

A Tájépítészeti Kar könyvutalvánnyal díjazta Németh Orsolya tájvédelmi és tájrehabilitációs szakirányon végzett tájépítészmérnök hallgató diplomatervét, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium különdíját is elnyerte. Diplomadolgozatában a Fertőbozi láprét bemutatásiával, egy új turisztikai célpont létrehozásával fogalkozik a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén.

A vizes élőhelyek természetvédelmi, környezetvédelmi, klimatikus és tájesztétikai szempontból is meghatározó értéket jelentenek. Védelmük kiemelt figyelmet kap hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Kiterjedésük csökkenésének megállítása, a veszélyeztető tényezők számának és hatásának csökkentése fontos feladata a vonatkozó szakterületeknek. Ezen speciális és sokszínű természeti értéket rejtő élőhelyek védelmében a természetvédelmi bemutatásnak is része van, hiszen eljuttatja az ismeretek a látogatókhoz, felhívja a figyelmet a területek értékeire és védelmük fontosságára. Az élőhelyek érzékenysége miatt pedig a bemutatás szakszerű tervezése hangsúlyos feladat, amely folyamatban tájépítészként fontos szerepünk van.

Diplomatervemben a Fertő-Hanság Nemzeti Park részét képező Fertőbozi láprét természetvédelmi bemutatását elősegítő, az értékek megőrzését biztosító fejlesztési javaslatot készítettem el. A közel 70 hektáros mintaterület a Fertő-tó déli partján húzódik a település északi határában.  A Fertőbozi láprét korábban egy fokozottan becserjésedett élőhely volt, amelynek rekonstrukcióját közel hat éve kezdte meg a Nemzeti Park Igazgatóság. A rendszeres kezelés eredményeként az élőhely védett növényállományai fokozatosan növekednek és mostanra a terület bemutatásra is alkalmassá vált.

A Fertőbozi láprét központi rétjének körpanorámája

 A dolgozatomban elkészített fejlesztési koncepcióval ezt a potenciált kívántam kihasználni a védett értékek megőrzése mellett. A mintaterületem viszonylag kis kiterjedése miatt specifikus feladatot kellett megoldanom, ezért egy részletes vizsgálaton alapuló, szorosan egymásra épülő lépéseket követő tematika szerint alakítottam ki végleges javaslataimat.

A vizsgálatok során feltártam Fertőboz település táj- és kultúrtörténeti adottságait, amelyek legnagyobb része a Széchenyi család nevéhez fűződik, valamint részletesen kitértem a mintaterületem természeti adottságaira, jelenlegi kezelésének menetére. Kiemelten foglalkoztam a növény- és állatvilággal, amely adottságok a bemutatás alapját képezik.

Keskenylevelű gyapjúsás és állományának egy része a központi réten
 
 
A rét másik védett növénye a hússzínű ujjaskosbor

A vizsgálataim megmutatták, hogy a mintaterület egyedi adottságokkal rendelkező vizes élőhely, amely mind természetvédelmi mind kultúrtörténeti szempontból értékes.

Kilátás a Fertő-tóra és mintaterületre a Széchenyiek által építtetett Gloriette – kilátóból

A vizsgálati eredményeket tematikus térképeken ábrázolva is értékeltem. Az értékelési térképek jól körvonalazták a bemutatásra leginkább alkalmas területeket és kiemelték, hol kell a legkörültekintőbben eljárni a további tervezés során. Az értékeléseim alapján a Fertőbozi láprétet bemutatásra kiemelten alkalmasnak találtam, fejlesztése a védett értékeket megőrző beavatkozásokkal valósítható meg.

A javaslati tervlap (Eredeti méretarány M= 1:2500)

A javaslattevő fázisban célom volt, egy olyan tanösvény létrehozása, amely igazodik a természetvédelmi előírásokhoz és érdekekhez, amellett, hogy lehetővé teszi a terület fejlesztését, bemutathatóvá tételét, a lehető legtöbb információt nyújtva a látogatóknak az élőhelyek minimális terhelése mellett. A tanösvény részletterveinek elkészítése során igyekeztem egységes arculatot kialakítani, amelyet az általam tervezett logó és a gyermekek számára rajzolt játékos túravezető figura is erősíteni kíván.

A tanösvény logója
 

Szita Peti a tanösvény túravezetője

 

A javaslatokban meghatároztam a tanösvény útvonalát, állomáshelyeit (bemutatott témaköröket) és részletesen megterveztem a szükséges épített elemeket. A tervezett elemek elhelyezéséről látványterveket is készítettem.

A tervezett kisarchitektúra elemek látványtervei
 
 
A nádasban és a rét szegélyénél vezetett kiemelt pallósorok látványtervei
 
 
A tanösvény 6. állomásánál elhelyezett híd látványterve

A tanösvény mellett a környék értékeit felfűző további két túraútvonalat javasoltam, amelyek a terület tájtörténetével szorosan összefüggnek. A Nemzeti Park területén lévő turisztikai hálózatához csatlakozva, akár egy több napos tematikus Fertő menti kirándulásra is lehetőséget adnak. A településeket felölelő túra segítségével megismerhető a terület története, egyedi építészete, tájhasználatai, természeti és táji értékei, egyedi tájértékei.

A Fertőbozi láprét bemutatási terveinek felhasználásával egy új turisztikai célpontot hozhat létre a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, amellyel bővül az ökoturisztikai hálózat és Fertőboz település fejlődésének alapját is képezheti. Remélem, a diplomadolgozatom csak kezdetét jelenti a láprét értékeinek bemutatásának és a jövőben lehetőség lesz további tervek elkészítésére, vagy akár a kivitelezésükre is. A Fertőbozi Láprét Tanösvény a Nemzeti Park turisztikai kínálatának egy gyöngyszeme lenne a maga egyediségével, értékével és nyugalmával.

Szerzők: 
Készítette: Németh Orsolya - Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Tájvédelmi és tájrehabilitációs szakirány MSc
Belső konzulens: Földi Zsófia