2015 október 21-i taggyűlés jegyzőkönyve

2015. október 21-i taggyűlés jegyzőkönyve és annak mellékletei:

1. sz. melléklet - Jelenléti ív

2. sz. melléklet - Munkacsoportok

3. sz. melléklet - SZMSZ

4. sz. melléklet - 2015 költségvetés

5. sz. melléklet - 2016 koltsegvetes tervezet

6. sz. melléklet - MTSZ tagdíjrendszer